„Nesmrtelný pluk“ a koncert ke Dni vítězství v Praze

„Nesmrtelný pluk“ a koncert ke Dni vítězství v Praze

Dne 8. května 2019 se v Den vítězství v Praze a jiných městech uskutečnil pochod „Nesmrtelného pluku“. Jeho organizátory v Praze byly české společenské organizace „Za evropskou multikulturní společnost“ a Všekozácký svaz českých zemí a Slovenska. Dne 8. května se akce „Nesmrtelného pluku“ konaly v Karlových Varech a v Brně. Dne 9. května v Teplicích a Ostravě.

Akce se zúčastnilo více než 3000 lidí z různých zemí – Češi, Slováci, Rusové, Ukrajinci, Srbové, Němci a Bělorusové. Účastníci pochodu, mezi kterými bylo mnoho mládeže, nesli portréty svých příbuzných, kteří bojovali s fašismem v řadách Rudé armády, v armádách spojenců, v 1. československém armádním sboru a v odbojovém hnutí.

Průvod prošel přes historická místa města od Staroměstského náměstí až do Stavovského divadla. Během průvodu účastníci zpívali válečné písně. Na konci pochodu se konal slavnostní koncert „Ať vždy bude mír!“. Před zahájením koncertu byl přednesen pozdrav prezidenta ČR Miloše Zemana účastníkům, organizátorům a hostům pochodu. Poté vystoupil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který poblahopřál veteránům, účastníkům pochodu a hostům koncertu k svátku velkého vítězství. Zdůraznil důležitou úlohu posloupnosti v uchovávání vzpomínek na minulá léta a nutnost nedopustit jejich překrucování.

Na koncertě vystoupil český dětský sbor „Ko-Ko“ z Ostravy a dětský sbor „Solněčnyj větěr“ z Uljanovska. Zazněly známé válečné písně, klasika i lidové písně. Vystoupení bylo ukončeno společnou písní v ruském a českém jazyce „Ať vždy bude slunce!“.

Na koncertě rovněž vystoupil vedoucí Pražského komorního mužského sboru A. Klepcin a mladá ruská pěvkyně D. Arševskaja s legendární písní „Katjuša“. Koncert proběhl pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana, gubernátora Uljanovské oblasti S. Morozova a mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR A. Zmejevského za online kasino podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Na náměstí, kde probíhal koncert, byly organizovány různé akce: děti kreslily obrázky na téma „Ať vždy bude mír!“, bylo možné se seznámit s rudoarmějskou uniformou, připojit se na internet a získat údaje o svých příbuzných, kteří se zúčastnili Druhé světové války.

Tento článek je dostupný v: Russian