Večer k 74. výročí osvobození Československa od fašismu a k oslavám velkého vítězství se konal v RSVK v Praze

Večer k 74. výročí osvobození Československa od fašismu a k oslavám velkého vítězství se konal v RSVK v Praze

Dne 7. května 2019 se ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil slavnostní koncert u příležitosti 74. výročí osvobození Československa od fašismu a velkého vítězství. Zúčastnili se ho veteráni Velké vlastenecké a Druhé světové války, zástupci velvyslanectví, čeští političtí a veřejní činitelé, představitelé českých a ruských společenských organizací. Akce byla organizována českou společností Klub Rusko a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Před začátkem večera ve foyeru RSVK v Praze proběhla prezentace knihy senátora Parlamentu ČR J. Doubravy „Studená válka 2.0“. Knihu uvedl prezident Česko-ruské společnosti J. Klapka. Zdůraznil, že v knize se jedná o tom, že v současnosti je svět opět rozdělen na části a naše společnost se nachází ve stavu „studené války“. J. Klapka rovněž představil zpěvník „Písně Československa“, který byl vydán za podpory J. Doubravy a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. A. Valentová seznámila přítomné s kalendářem na rok 2020, věnovanému 75. výročí vítězství, který byl vydán Klubem českého pohraničí. Podle české tradice byly kniha a kalendář pokřtěny šampaňským.

Ve Velkém sále RSVK prezident společnosti Klub Rusko Z. Zbytek představil spoluorganizátory a hosty večera. Přítomné přivítal 1. tajemník velvyslanectví RF v ČR N. Brjakin, zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Kazachstánu v ČR S. Abdykarimov a prezident Klubu Rusko Z. Zbytek. Poblahopřáli veteránům a hostům koncertu k svátku velkého vítězství a 74. výročí osvobození Evropy od fašismu.

Dále vystoupili: účastnice osvobození Československa V. Goluběvová, vedoucí českých veteránských organizací L. Engel (Společnost Ludvíka Svobody), O. Pelčák (Český svaz letectva), J. Železný (Jednota čs. obce legionářské, oddělení Prahy 6), J. Glos (Klub veteránů – velitelů divizí a brigád ČSLA) a rovněž kandidáti do Evropského parlamentu J. Prokeš, M. Chocholáček a J. Bašta, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR V. Filip aj.

Vystupující, mezi nimiž bylo mnoho mladých lidí, vyzvali k zamezení překrucování historie a výsledků Druhé světové války, mimo jiné osvobození Československa od fašismu. Zdůraznili důležitou úlohu při osvobození Sovětského svazu a vyzdvihli vzpomínky svých příbuzných na tyto události.

Poté následoval galakoncert, na kterém vystoupili umělci z různých zemí.

Byly to sólistka Národního divadla Praha L. Vernerová, v jejímž podání zazněla árie Rusalky ze stejnojmenné opery A. Dvořáka a harfenistka S. Remešová se symfonickou poemou Vltava B. Smetany. Následovalo vystoupení kytaristy a pěvce G. Smitha (Holandsko), který již dlouhá léta žije v ČR. Klavírní virtuos D. Syme (USA) zahrál několik děl z repertoáru světové klasiky a rovněž ruské a židovské melodie. Operní diva M. Vyskvorkinová potěšila diváky áriemi ze známých oper a operet za klavírního doprovodu D. Syma.

Koncert kulminoval vystoupením D. Syma, v jehož podání zazněla Bohemian Rhapsody z repertoáru skupiny Queen. Všech 350 diváků, kteří navštívili koncert, bouřlivě aplaudovalo a děkovalo umělcům.

Během slavnostního večera v RSVK v Praze byla zahájena výstava „Bojovali za osvobození Československa“. Pestré plakáty, jež byly připraveny Ústředním muzeem Velké vlastenecké války speciálně pro Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR, mají za úkol připomenout Čechům a ruským krajanům roli, kterou sehrála Rudá armáda při osvobození Československa od fašismu a tři strategické útočné operace – Západokarpatskou, Moravsko-ostravskou a Pražskou, jež proběhly na českém území v letech 1944-45. Mají rovněž informovat o vysoké ceně, kterou zaplatil sovětský lid za svobodu Čechů a Slováků.

Tento článek je dostupný v: Russian