Kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka v RSVK

Kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka v RSVK

Dne 24. dubna 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konaly kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka, organizované Tulskou státní pedagogickou univerzitou L. Tolstého za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov poděkoval rektoru a zaměstnancům univerzity za iniciativu při konání společných akcí v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Vyjádřil naději, že spolupráce s Tulskou státní pedagogickou univerzitou L. Tolstého v oblasti zvyšování kvalifikace pedagogů a propagace vzdělávacích programů univerzity v ČR bude pokračovat.

Rektor Tulské státní pedagogické univerzity L. Tolstého, profesor V. Panin informoval o vedené jím univerzitě. Prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vzdělání, profesorka Ž. Fomičevová seznámila přítomné s různými oblastmi mezinárodní spolupráce univerzity, mimo jiné s letními kurzy ruského jazyka pro cizince při univerzitě.

Docentka katedry ruského jazyka a literatury N. Starcevová provedla dva semináře pro učitele na téma “Aktuální procesy v moderní ruské gramatice a způsoby jejich studia na zahraničních školách“ a „Práce s individuálními projekty na hodinách ruského jazyka jako cizího na středních školách v zahraničí“.

Kurzů zvyšování kvalifikace se zúčastnilo asi 40 učitelů ruského jazyka z Prahy a jiných českých měst. Po kurzech účastníci obdrželi osvědčení o zvyšování kvalifikace ruského státního vzoru a potvrzení o účasti v kurzech.

Ve dnech 23.-25. dubna 2019 v rámci kurzů zvyšování kvalifikace proběhly volně přístupné vyučovací hodiny ruského jazyka na Gymnáziu Arabská v Praze a na Gymnáziu Ledeč nad Sázavou. N. Starcevová vedla interaktivní vyučovací hodiny na základě ruských pořekadel, přísloví a frazeologizmů o domu a pohostinnosti „Dobrý host do dobrého domu“.

Tento článek je dostupný v: Russian