Prezentace Nižegorodské oblasti „Srdce velké Volhy“ se uskutečnila v RSVK v Praze

Prezentace Nižegorodské oblasti „Srdce velké Volhy“  se uskutečnila v RSVK v Praze

Dne 16. dubna 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala prezentace turistických možností a investičního potenciálu města Nižní Novgorod a Nižegorodské oblasti „Srdce velké Volhy – Nižegorodská oblast“. Akce byla připravena Departamentem podnikání a turismu administrace města Nižní Novgorod a Nižegorodskou státní lingvistickou univerzitou N. Dobroljubova za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Nižní Novgorod (v letech 1932 – 1990 – Gorkij) je pátým největším městem Ruska co do počtu obyvatel a třetím v jeho evropské části. Nachází se na soutoku dvou velkých řek – Volhy a Oky. V roce 2021 město oslaví 800. výročí založení. V roce 2019 byl Nižní Novgorod vyhlášen nejlepším městem v Rusku, co se týče kvality života. Město je důležitým ekonomickým, průmyslovým, vědecko-technickým a kulturním střediskem Ruska, velkou dopravní křižovatkou, administrativním centrem Privolžského federálního okruhu a jednou z hlavních destinací říční dopravy v RF.

Hosty uvítal zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který zdůraznil důležitost rozvoje turismu mezi Ruskem a Českem pro chápání života prostých lidí a jejich mentality, pro komunikaci a lepší poznávání historie a kultury obou zemí. Popřál účastníkům hodně úspěchů v jejich činnosti.

Obchodní zastupitel RF v ČR S. Stupar ve svém projevu upozornil na zvýšení obratu zboží mezi oběma zeměmi a podtrhl důležitou úlohu turismu ve sbližování obou zemí. Sdělil, že v poslední době roste zájem o návštěvy různých oblastí Ruska a Nižegorodská oblast by se mohla stát zajímavým partnerem pro české cestovní kanceláře. Doplnil, že nabídka a poptávka turistů ze střední a východní části ČR a nižegorodských turistů jsou v mnohém totožné.

První tajemník Velvyslanectví RF v ČR A. Movčan upozornil na důležitou úlohu vědeckého a vzdělávacího turismu, na fungující programy mezinárodních jazykových škol, na zvyšování kvalifikace, vědecko-výzkumné a studijní stáže, programy studia pro cizince v RF a v ČR.

Poté zmocněný ředitel Departamentu podnikání a turismu administrace města Nižní Novgorod A.V. Mojsejenko vysvětlil koncepci rozvoje turismu v Nižním Novgorodu a v oblasti jako celku. Vyzval české cestovní agentury a podnikatele ke spolupráci. Informoval o přípravě Nižního Novgorodu k oslavám 800. výročí založení a spojených s touto událostí slavnostních akcí pro obyvatele a hosty města.

Rektor Nižegorodské státní lingvistické univerzity N. Dobroljubova B. Žigalev referoval o přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků pro práci v turismu a v oblasti mezinárodních vztahů. Zvlášť zdůraznil aktivní rozvoj hotelové, restaurační a městské struktury Nižního Novgorodu a měst v Nižegorodské oblasti.

Referentka mezinárodních vztahů oddělení zahraničních styků Krajského úřadu Jihomoravského kraje K. Karásková informovala o aktivní spolupráci s Nižegorodskou oblastí na základě platného memoranda o spolupráci mezi vedením Jihomoravského kraje a Nižegorodské oblasti.

V rámci prezentace byly představeny turistické trasy, největší festivaly v oblasti a projekty, které se staly vizitkou Nižegorodské oblasti, a rovněž investiční projekty, poslední úspěchy Ruska v oblasti informačních technologií, biomedicíně, energotechnologiích, vesmíru a jaderné fyzice.

Prezentace se zúčastnili náměstkyně ředitele Úřadu pro turismus města Nižní Novgorod S.V. Vorobjova, vedoucí Centra komplexního profesionálního lingvistického doprovodu incoming turismu a sociálně významných mezinárodních akcí Nižegorodské státní lingvistické univerzity N. Dobroljubova S.A. Kolobova, zástupkyně vedoucího Úřadu pro zahraniční styky a hromadnou komunikaci „Arzamatského závodu na výrobu přístrojů P. Plandina, a.s., O.B. Skopcova, ředitelka „Profilaktorije „Morozovskij“ N. G. Ivankova, ředitelka pro styk s veřejností J.A. Kalentěva a vedoucí oddělení kontroly a služeb P.V. Massov Předměstského klubu „Husky House“, výkonná ředitelka Turistické společnosti Olgy Romanové O.V. Čikarova a rovněž zástupci českých organizací: ředitelka a projektová manažerka společnosti „HPS-DMC“ H. Čížková a T. Mottysová, projektová manažerka společnosti „Venecia International“ S. Kravčenko, ředitelka společnosti „Něbo vokrug“ N. Zamjatina a poradce prezidenta Česko-Středoasijské smíšené obchodní komory A. Skrebejko.

Byly připomenuty již dosažené výsledky spolupráce Nižegorodské oblasti s ČR: české firmy postavily nové letiště k Mistrovství světa ve fotbale v roce 2018 a nové obchodní a zábavné středisko; ve městě probíhá montáž českých automobilů Škoda. Bylo zdůrazněno, že po roce 2018, kdy Nižní Novgorod hostil účastníky Mistrovství světa ve fotbale, stojí město v čele evropského žebříčku ukazatelů bezpečnosti života občanů a pobytu turistů.

Po ukončení prezentace byl dán prostor pro jednání s představiteli českého turismu o možnostech spolupráce B2B. Následně hosté a účastníci prezentace pokračovali v besedě v neformálním prostředí.

Dne 15. dubna členové delegace jednali s vedením agentury „CzechTourism“ a 17. dubna se uskuteční setkání s vedením Asociace hotelů a restaurací ČR.

Tento článek je dostupný v: Russian