Prezentace projektu „Ruský jazyk pro všechny“ se konala v RSVK v Praze

Prezentace projektu „Ruský jazyk pro všechny“ se konala v RSVK v Praze

Dne 15. dubna 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal kulatý stůl „Perspektivy a obtíže při studiu a výuce ruského jazyka“. Akce byla připravena dobročinnou organizací „Prodviženije“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Kulatého stolu se zúčastnili učitelé ruského jazyka, čeští studenti, kteří se učí rusky a rovněž zástupci organizací, které se zabývají rozvojem a podporou ruského jazyka a ruské kultury.

Účastníky kulatého stolu přivítal zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který zdůraznil důležitou úlohu využití moderních prostředků a nástrojů při studiu ruského jazyka.

Vedoucí projektu „Ruský jazyk pro všechny“ R. Morozov informoval o projektu a sdělil, že se v současnosti využívá v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Chorvatsku a Česku. Tvůrci projektu si dávají za úkol seznámit se s organizacemi i jednotlivci, již mají zájem o rozvoj ruského jazyka a rovněž zjistit, nakolik je ruský jazyk aktuální a jak je využit v těchto zemích. Podtrhl, že důležitým cílem projektu je navázání kontaktů s učiteli a lidmi, kteří budou využívat vypracované v rámci projektu příručky a programové doplňky pro studium ruského jazyka a uchování si získaných znalostí.

V budoucnosti je v rámci projektu plánováno vypracování moderních multimediálních souborů prezentačních a informačních materiálů, zaměřených na výuku, studium a popularizaci ruského jazyka a kultury. Účastníkům kulatého stolu byly předvedeny zkušební multimediální materiály a metodické pomůcky pro učitele ruského jazyka.

Hosté projednali aktuální problémy výuky ruského jazyka jako rodného i cizího v ČR a předali zástupcům projektu své návrhy ohledně nových učebnic.

 

Tento článek je dostupný v: Russian