„Totalnyj diktant“ psali v 6 českých městech

„Totalnyj diktant“ psali v 6 českých městech

Dne 13. dubna 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze konala vzdělávací akce „Totalnyj diktant“. Byla organizována Mezinárodním kulturním institutem Klíč (MKI) za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Letos byla celosvětová akce gramotnosti „Totalnyj diktant“ organizována Fondem podpory jazykové kultury občanů již pošestnácté. Uskutečnila se současně ve více než 1000 městech Ruska a v 80 dalších zemích. V Praze akce proběhla již poosmé.

Již tradičně s akce konala i v českých městech Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary a Plzeň. Poprvé se k nim připojilo město Litoměřice, kde „Totalnyj diktant“ proběhl pro studenty ruského jazyka jako cizího.

Text k diktátu 2019 napsal ruský spisovatel, literární vědec a kritik P. Basinskij.

Účastníky akce přivítali první tajemnice Velvyslanectví RF v ČR J. Barančejevová a zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov.

Před začátkem diktátu se konala soutěž, věnovaná Dni kosmonautiky a 85. výročí narození J. Gagarina. Nejaktivnější účastník a vítěz soutěže obdržel tričko s portrétem prvního kosmonauta. Poté vedoucí MKI Klíč A. Jevsinová nadiktovala text „Totalnogo diktanta“ 2019 „Lovec duší“.

Diktát psali lidé různých věkových kategorií a profesí: studenti, obchodníci, novináři, ženy v domácnosti a důchodci. Všechny je spojuje láska k ruskému jazyku. Bylo mezi nimi mnoho mládeže, ruských krajanů, občanů zemí SNS a rovněž několik Čechů.

Letos se akce „Totalnyj diktant“ konala v Praze na dvou místech: v Ruském středisku vědy a kultury v Praze (asi 80 lidí) a v Česko-ruské škole Věda (17 osob). V Praze se tak akce zúčastnilo dohromady asi 100 lidí.

Nejlepší účastníci „Totalnogo diktanta“ budou odměněni 8. května t.r. v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze.

Po diktátu byli všichni pozváni na tvůrčí dílnu o hereckém umění, kterou ve Velkém sále RSVK vedl režisér „Divadla na Maloj Bronnoj“ T. Bělousov, jenž se rovněž zúčastnil psaní diktátu.

Tento článek je dostupný v: Russian