V Praze byl zahájen IV. ročník soutěže „Stříbrný lukostřelec“ – Česko 2019

V Praze byl zahájen IV. ročník soutěže „Stříbrný lukostřelec“ – Česko 2019

Dne 12. dubna 2019 se v Břevnovském klášteře v Praze konala tisková konference u příležitosti zahájení soutěže „Stříbrný lukostřelec “ – Česko 2019.

Břevnovský klášter je prvním mužským benediktýnským klášterem v Praze. Byl založen v roce 993. Podle slov předsedy České asociace rusistů Jiřího Klapky, jenž vystoupil na tiskové konferenci, biskupu Vojtěchovi je připisováno autorství nejstarší české písně „Hospodine, pomiluj ny“, která byla přeložena do ruštiny a dosud je v Rusku zpívána.

Tiskové konference se zúčastnil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov. Zdůraznil, že soutěž „Stříbrný lukostřelec“ – Česko podporuje projekty těch, kdo nehledě na vzniklé stereotypy, upevňuje přátelské styky mezi Ruskem a Českem. Jedním takovým příkladem je nedávno zahájená výstava ruského malířství XVIII. – XX. století v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Expozice je věnována největší výstavě ruského malířství v zahraničí, jež se konala v roce 1935 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Připomněl všem účastníkům, že 12. dubna si v Rusku a v zahraničí připomínáme Mezinárodní den kosmonautiky.

Hlavní kurátor sbírek Pražského hradu J. Sojka sdělil, že nepodporuje ty, již hledají překážky oddělující naše národy. Cení si těch, kteří nehledě na protiruské nálady se snaží najít styčné body pro realizaci společných výstavních projektů. Zdůraznil, že po konání známé výstavy „Poklady Pražského hradu“ ve Státním historickém muzeu v roce 2017 ho napadlo začít studovat ruský jazyk. V současnosti J. Sojka jedná s ruskými muzei o možnostech konání unikátní výstavy děl A. Rubleva na Pražském hradě.

Vedoucí zastupitelství „Stříbrný lukostřelec“ – Česko Jelena Sorokinová informovala o ceně a podtrhla, že za tři roky její existence porota zhodnotila více než 80 projektů. Nejoblíbenější je nominace Mezinárodní komunikace, které se zúčastnilo za tři roky 30 projektů.

Informovala rovněž novináře a účastníky tiskové konference, že registrace zájemců o účast byla zahájena na webu: www.lukostrelec-pr.cz. 12. dubna a potrvá do 1. října t. r. Vyhlášení vítězů se uskuteční 31. října v 18:00 hod v Tereziánském sále kláštera.

Tento článek je dostupný v: Russian