Konference ruských krajanů se uskutečnila v ČR

Konference ruských krajanů se uskutečnila v ČR

Dne 30. března 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala konference ruských krajanů žijících v ČR. Jejím tématem se letos stalo „80. výročí začátku Druhé světové války. Uchovávání historické pravdy“. Akce byla organizována Koordinační radou ruských krajanů (KRRK) v ČR za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Krajany pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij, který podtrhl aktuálnost vybraného tématu a jeho význam pro konsolidaci „Ruského světa“. Zdůraznil též, že historicko-vzpomínkové zaměření činnosti je jedním z prioritních v činnosti ruských krajanů. Vysoce ohodnotil jejich přínos do této oblasti a těsnou spolupráci s českými partnery.

Dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov poděkoval krajanským organizacím, které se aktivně účastní všech činností orientovaných na uchovávání válečných památek a napomáhají upevňování rusko-českého přátelství.

Poté o své činnosti na ochranu historických vzpomínek a památek referovali zástupci organizací ruských krajanů a českých společenských organizací. O činnosti spojené s vyhledáváním nových hrobů padlých rudoarmějců, určení jejich totožnosti, vydávání knih, jež zvěčňují jejich památku, podrobně informovali předsedkyně KRRK v ČR Ljubov Vondroušková, předseda českého „Klubu Rudá armáda“ T. Dack, vedoucí společenské organizace „Kovčeg – Archa“ A. Orlov a česká spisovatelka, spoluautorka knih o pochodech smrti M. Městecká.

O osvětové činnosti mezi českou a ruskojazyčnou mládeží referovali předseda Česko-ruské společnosti a prezident České asociace rusistů J. Klapka, kurátorka projektu Klub dětské a mládežnické diplomacie O. Jevsinová, předsedkyně Společnosti blokádníků ČR L. Sedláková, předsedkyně Ostravského ruského domu T. Galyninová, předseda Klubu absolventů MGIMO J. Krejčí, vedoucí klubu „Sambo Praha“ I. Šašurin a předseda organizace veteránů „Afganvet“ O. Gončarov.

Koordinátorka projektu J. Ustimenková informovala o přípravě a konání „Nesmrtelného pluku“ v Karlových Varech a pozvala vedoucí veteránských organizací, aby se jejich členové akce letos zúčastnili. Předseda Klubu českého pohraničí J. Hudec referoval o zvláštnostech spolupráce veteránských silových struktur ČR a RF.

Zmocněný představitel MO RF pro vojenskou památkovou činnost A. Trjakin informoval o aktivitách své organizace v této oblasti, o zapojení mládeže a o spolupráci zastupitelství s českými organizacemi.

V rámci konference mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij předal státní vyznamenání „Medaili Puškina“ zástupci Ruské pravoslavné církve při Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, protojerejovi N. Liščeňukovi.

Na závěr účastníci konference přijali rezoluci, v níž byl zdůrazněn nepolitický charakter činnosti organizací, které jsou součástí KRRK v ČR, vytyčili úkoly v historicko-vzpomínkové oblasti a ve spolupráci s českými organizacemi.

O své činnosti a dalších plánech se zástupci KRRK v ČR chystají jednat na regionální konferenci, jež se uskuteční ve druhé polovině května t. r. v Berlíně.

Tento článek je dostupný v: Russian