Prezentace českého redakce agentury Sputnik se uskutečnila v RSVK v Praze

Prezentace českého redakce agentury Sputnik se uskutečnila  v RSVK v Praze

Dne 26. března 2019 se v Literárním salonu RSVK v Praze uskutečnila prezentace českého redakce ruské agentury Sputnik. Akce byla organizována Mezinárodní informační agenturou (MIA) „Rossija segodňa“ ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Akci zahájil zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov, který představil hosty, mezi kterými byli vedoucí správy korporativních komunikací MIA „Rossija segodňa“ A. Starkovová, vedoucí české redakce Sputniku S. Ovanesovová a novinář české redakce Sputniku V. Franta.

Vedoucí správy korporativních komunikací MIA „Rossija segodňa“ A. Starkovová informovala o činnosti a úkolech agentury. Podle ní „je Sputnik poměrně mladá agentura. Byla založena 10. listopadu 2014. V současnosti se však jedná o jednu z největších zásobáren informací na světě. Agentura pracuje ve 32 jazycích a šíří informace ve všech dostupných elektronických formách. Sputnik působí v téměř 50 zemích. Jeho činnost probíhá ve 22 redakcích, jež se nacházejí v různých místech na světě. Pravidelně též dělá průzkum veřejného mínění u svých posluchačů, uskutečňuje programy v oblasti mediálního vzdělání, je jedním ze zakladatelů mezinárodní soutěže mladých novinářských fotografů A. Stěnina. Výstava laureátů této soutěže proběhla v RSVK v Praze ve dnech 14. – 28. února t.r.

Vedoucí české redakce Sputniku S. Ovanesovová se podělila o zvláštnosti práce její pobočky. Podle ní česká verze Sputniku je jednou z nejmladších, nemá ještě ani 4 roky. Nejdůležitější informační náplní portálu je přísné dodržování redakční politiky, především důkladná kontrola publikovaných údajů a poskytování alternativních názorů. Zdůraznila, že návštěvnost jak portálu, tak i českých stránek Sputniku na facebooku roste. Za uplynulý rok se zvětšila o 20 %.

Účastníci prezentace odpověděli na četné dotazy přítomných novinářů a hostů. Mimo jiné se Ovanesovová omluvila za některé chyby, kterých se redakce dopustila v minulosti. Podtrhla, že nechápe pokusy některých českých médií zařadit portál mezi tzv. „alternativní“, „propagandistické“. Domnívá se, že agentura je obyčejným úspěšným hromadným sdělovacím prostředkem. Vyzvala české novináře ke spolupráci s jejich redakcí.

 

Tento článek je dostupný v: Russian