Krajské kolo celostátní olympiády z ruského jazyka pro české žáky a studenty proběhlo v Příbrami

Krajské kolo celostátní olympiády z ruského jazyka pro české žáky a studenty proběhlo v Příbrami

     Dne 21. března 2019 se na Gymnáziu Příbram uskutečnilo krajské kolo celostátní olympiády z ruského jazyka 2018-2019. Hlavním organizátorem tohoto kola byli již tradičně učitelé ruského jazyka příbramského gymnázia. Učitelé Kurzů ruského jazyka a zaměstnanci Ruského střediska vědy a kultury v Praze na pozvání organizátorů každoročně zasedají v porotě krajského kola.

Tohoto kola olympiády se zúčastnilo asi 40 studentů a žáků z 10 měst Středočeského kraje: Benešova, Dobříše, Vlašimi, Kolína, Kralup nad Vltavou, Milovic, Příbrami, Neveklova, Sedlčan a Slaného. Všichni účastníci byli rozděleni do kategorií podle délky studia ruského jazyka. Zvláštní kategorii tvořili žáci a studenti, pro které ruský jazyk není cizím jazykem. Soutěž se skládala ze dvou částí: poslech s vnímáním na sluch a beseda na zadané téma.

První místa ve svých kategoriích obsadili: T. Rybárová (Škola T. G. Masaryka, Milovice), A. Černá (Gymnázium Příbram), Š. Farka (Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou) a I. Jaskilská (Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno). Vítězům byly předány zvláštní ceny, všichni účastníci obdrželi čestná uznání.

Vítězové krajského kola se zúčastní finále celostátního kola olympiády, jež proběhne ve dnech 8. – 9. dubna 2019 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

Členové poroty, mezi kterými byli i lektoři ruského jazyka Karlovy univerzity, vysoko hodnotili přípravu účastníků, jejich motivaci a úroveň znalostí ruského jazyka.

Zaměstnanci Ruského střediska vědy a kultury v Praze věnovali Gymnáziu Příbram učebnice ruského jazyka jako cizího a metodickou literaturu.

Tento článek je dostupný v: Russian