Mezinárodní vědecká konference věnovaná 80. výročí začátku Druhé světové války byla zahájena v RSVK v Praze

Mezinárodní vědecká konference věnovaná 80. výročí začátku Druhé světové války byla zahájena v RSVK v Praze

Dne 15. března 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala mezinárodní vědecká konference „Druhá světová válka 1939 – 1945 v dějinách SSSR, Československa a slovanských národů“. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Fakultou státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova a Centrem euroasijských studií Ruské státní sociální univerzity (pobočka v Minsku). Konference se zúčastnili přední vědci z Běloruska, Ruska, Slovenska a Česka.

Účastníky konference pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij, který podtrhl důležitost témat, projednávaných na konferenci, především na pozadí boje s aktivně probíhající revizí průběhu a výsledků Druhé světové války, se snahami zmenšit vklad SSSR, Ruska do vítězství nad německo-fašistickým agresorem a jeho spojenci.

Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov připomněl těžké sociální a demografické následky válek XX. století, zdůraznil důležitost nedopuštění falsifikace a revize výsledků Druhé světové války. Sdělil, že před 80 lety, 15. března 1939, území Čech a Moravy bylo okupováno německými vojsky. V boji za svobodu a nezávislost země zahynulo 370 000 obyvatel Československa. Účastníci konference je uctili minutou ticha.

Na plenárním zasedání vystoupili: A. J. Polunov, doktor historických věd, profesor, proděkan Fakulty státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova, s referátem „Sporné otázky dějin Druhé světové války v současných veřejně-politických diskusích v Rusku“ a PhDr. Emil Voráček, zástupce předsedy Česko-ruské komise historiků a archivářů, s referátem „Československo v období mezi Mnichovem a 15. březnem 1939: změny ve společenském klimatu“.

Poté konference probíhala ve dvou sekcích: „Předvečer a začátek Druhé světové války v dějinách SSSR, Československa a slovanských národů“ a „Konec Druhé světové války a její následky v dějinách SSSR, Československa a slovanských národů“.

V první sekci zazněla vystoupení: O. R. Ajrapetova, kandidáta historických věd, docenta Fakulty státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova „Likvidace Československa v březnu roku 1939 a zahraniční politika SSSR“, J. A. Borijsonka, kandidáta historických věd, docenta Fakulty historie Moskevské státní univerzity M. Lomonosova „Půl roku před Druhou světovou válkou: polské jaro roku 1939 na pozadí rozpadu Československa“ a J. P. Serapionovové, doktorky historických věd, vedoucí oddělení dějin slovanských národů období světových válek Slovanského ústavu Ruské akademie věd (Moskva) „Politická situace v Československé republice v roce 1938 do a po Mnichovu“.

Ve druhé sekci s referáty vystoupili: Jaroslav Vaculík, doktor filozofie, profesor Univerzity T. G. Masaryka (Brno) „Volyňští Češi v antifašistickém odbojovém hnutí“, K. V. Ševčenko, doktor historických věd, vedoucí Centra euroasijských studií Ruské státní sociální univerzity (pobočka v Minsku) „Protektorát Čechy a Morava jako prostředek germanizace českého národa“ a Petr Lovozjuk, doktor filozofie, docent, vedoucí katedry antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity (Plzeň) „Etnograficky orientovaná slovanská bádání v období Protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945“.

Vystoupení byla doprovázena četnými dotazy posluchačů a živou besedou.

Během konference byla prezentována výstava fotografií a dokumentů „Mnichov – 38: na prahu katastrofy“, jež byla připravena Velvyslanectvím RF v ČR a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR na základě archivních materiálů MZV RF.

Dne 15. března 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala mezinárodní vědecká konference „Druhá světová válka 1939 – 1945 v dějinách SSSR, Československa a slovanských národů“. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Fakultou státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova a Centrem euroasijských studií Ruské státní sociální univerzity (pobočka v Minsku). Konference se zúčastnili přední vědci z Běloruska, Ruska, Slovenska a Česka.

Účastníky konference pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij, který podtrhl důležitost témat, projednávaných na konferenci, především na pozadí boje s aktivně probíhající revizí průběhu a výsledků Druhé světové války, se snahami zmenšit vklad SSSR, Ruska do vítězství nad německo-fašistickým agresorem a jeho spojenci.

Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov připomněl těžké sociální a demografické následky válek XX. století, zdůraznil důležitost nedopuštění falsifikace a revize výsledků Druhé světové války. Sdělil, že před 80 lety, 15. března 1939, území Čech a Moravy bylo okupováno německými vojsky. V boji za svobodu a nezávislost země zahynulo 370 000 obyvatel Československa. Účastníci konference je uctili minutou ticha.

Na plenárním zasedání vystoupili: A. J. Polunov, doktor historických věd, profesor, proděkan Fakulty státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova, s referátem „Sporné otázky dějin Druhé světové války v současných veřejně-politických diskusích v Rusku“ a PhDr. Emil Voráček, zástupce předsedy Česko-ruské komise historiků a archivářů, s referátem „Československo v období mezi Mnichovem a 15. březnem 1939: změny ve společenském klimatu“.

Poté konference probíhala ve dvou sekcích: „Předvečer a začátek Druhé světové války v dějinách SSSR, Československa a slovanských národů“ a „Konec Druhé světové války a její následky v dějinách SSSR, Československa a slovanských národů“.

V první sekci zazněla vystoupení: O. R. Ajrapetova, kandidáta historických věd, docenta Fakulty státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova „Likvidace Československa v březnu roku 1939 a zahraniční politika SSSR“, J. A. Borijsonka, kandidáta historických věd, docenta Fakulty historie Moskevské státní univerzity M. Lomonosova „Půl roku před Druhou světovou válkou: polské jaro roku 1939 na pozadí rozpadu Československa“ a J. P. Serapionovové, doktorky historických věd, vedoucí oddělení dějin slovanských národů období světových válek Slovanského ústavu Ruské akademie věd (Moskva) „Politická situace v Československé republice v roce 1938 do a po Mnichovu“.

Ve druhé sekci s referáty vystoupili: Jaroslav Vaculík, doktor filozofie, profesor Univerzity T. G. Masaryka (Brno) „Volyňští Češi v antifašistickém odbojovém hnutí“, K. V. Ševčenko, doktor historických věd, vedoucí Centra euroasijských studií Ruské státní sociální univerzity (pobočka v Minsku) „Protektorát Čechy a Morava jako prostředek germanizace českého národa“ a Petr Lovozjuk, doktor filozofie, docent, vedoucí katedry antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity (Plzeň) „Etnograficky orientovaná slovanská bádání v období Protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945“.

Vystoupení byla doprovázena četnými dotazy posluchačů a živou besedou.

Během konference byla prezentována výstava fotografií a dokumentů „Mnichov – 38: na prahu katastrofy“, jež byla připravena Velvyslanectvím RF v ČR a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR na základě archivních materiálů MZV RF.

Tento článek je dostupný v: Russian