Krajské kolo Olympiády z ruského jazyka pro české žáky a studenty proběhlo na Gymnáziu Ledeč nad Sázavou

Krajské kolo Olympiády z ruského jazyka pro české žáky a studenty proběhlo na Gymnáziu Ledeč nad Sázavou

Dne 12. března 2019 se na Gymnáziu Ledeč nad Sázavou poprvé uskutečnilo krajské kolo celostátní olympiády z ruského jazyka pro žáky a studenty. Hlavním organizátorem tohoto kola bylo Gymnáziu Ledeč nad Sázavou v čele s ředitelkou Mgr. I. Vitiskovou.

Na gymnáziu působí více než 400 studentů, z nichž téměř polovina studuje ruský jazyk jako druhý cizí jazyk. Na olympiádu přijeli vítězové městských kol z celého Kraje Vysočina. Akce se zúčastnili žáci a studenti 7 gymnázií a škol, kde se vyučuje ruský jazyk. Všichni účastníci byli rozděleni do kategorií podle věku a délky studia ruského jazyka. Soutěžící plnili tři úkoly: poslech a vnímání na sluch, čtení a beseda na zadané téma.

Na pozvání organizátorů se členy komise staly rovněž zaměstnankyně Ruského střediska vědy a kultury v Praze – vedoucí oddělení vědy a vzdělání V. Novoselovová a učitelka Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze V. Goljakovová.

Předseda komise PhDr. J. Konečným, Ph.D., z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity poděkoval přítomným učitelům ruského jazyka za jejich pedagogickou a organizátorskou práci.

Vítězi krajského kola olympiády se ve svých kategoriích stali O. Holčák (Gymnázium Třebíč), M. Kodras (Gymnázium Jihlava) a V. Trdá (Gymnázium Žďár nad Sázavou). Vítězům byly předány diplomy, speciální ceny a certifikáty na koupi učebnic či knih podle vlastního výběru. Všichni účastníci obdrželi čestné diplomy.

V Ledči nad Sázavou mnoho firem spolupracuje s ruskými společnostmi v oblasti strojírenství, optiky a informačních technologií. Právě tyto české firmy jsou hlavními zaměstnavateli absolventů a současně sponzory jednotného vzdělávacího komplexu Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, jež poskytly speciální ceny vítězům olympiády.

RSVK v Praze věnovalo Gymnáziu Ledeč nad Sázavou učebnice ruského jazyka jako cizího a metodickou literaturu.

Vítězové krajského kola se zúčastní finále státního kola olympiády, jež proběhne 8. – 9. dubna 2019 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian