VI. seminář českých rusistů v RSVK v Praze

VI. seminář českých rusistů v RSVK v Praze

Dne 7. března 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal VI. celostátní metodicko-praktický seminář českých rusistů „Maslenica“ (obdoba českého masopustu). Akce se koná v RSVK v Praze od roku 2014 a je věnována oslavám tohoto tradičního ruského svátku. Seminář pořádalo Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Českou asociací rusistů, Česko-ruskou společností a Centrem jazykového testování Petrohradské státní univerzity.

Zúčastnilo se ho více než 70 učitelů ruského jazyka z různých českých měst.

Účastníky uvítali zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov, předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti Jiří Klapka a zmocněný ředitel Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity D. Ptuškin.

V první části semináře A. Kopřivová představila svoji novou knihu „Najti prijut, ostaviť sled . . . „, věnovanou historii první vlny ruské emigrace do Československa.

Poté členky České asociace rusistů K. Ejbenová a M. Vilišová uvedly tvůrčí dílnu, během které se podělily o své zkušenosti při přípravě žáků na soutěž „Ars Poetika – Puškinův památník“.

Ve druhé části semináře zmocněný ředitel Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity D. Ptuškin seznámil přítomné se vzdělávacími programy Petrohradské státní univerzity, zaměřenými na podporu studia ruského jazyka, ruské literatury a kultury za hranicemi Ruska. Jsou mezi nimi Olympiáda z ruského jazyka jako cizího pro žáky a studenty, Mezinárodní ruský institut Petrohradské státní univerzity a on-line škola Petrohradské státní univerzity. Informoval rovněž o možnostech studia na Petrohradské státní univerzitě a o testování z ruského jazyka jako cizího.

Vítaným hostem semináře byl autor učebnice ruského jazyka jako cizího „Pojechali!“ S. Černyšov. Učitelé tuto učebnici dobře znají a často ji využívají při své práci. Autor představil novou verzi učebnice, která nedávno vyšla v nakladatelství „Zlatoust“ a informoval o zvláštnostech své metodiky výuky ruského jazyka jako cizího, která je v učebnici uvedena.

Poté se učitelé seznámili s činností českých a ruských nakladatelství, jež vydávají literaturu z ruského jazyka jako cizího. Manažerka projektu petrohradského nakladatelství „Zlatoust“ A. Akuličová představila knižní novinky nakladatelství a pozvala učitele, aby se zúčastnili webinářů učebního a vydavatelského centra „Zlatoust“. Ředitelka moskevského nakladatelství „Russkij jazyk. Kursy“ S. Remizovová hovořila o tradicích a nových tendencích v moderní učební literatuře ruského jazyka jako cizího.

České nakladatelství „Fraus“ představilo nový sborník cvičení z ruské gramatiky. Lektorka nakladatelství V. Golovatinová organizovala tvůrčí dílnu „Efektivní využití ilustrací na hodinách ruského jazyka“. Učitelé se rovněž mohli seznámit s interaktivními učebnicemi ruského jazyka pro žáky a jinými knihami nakladatelství „Klett“.

Následně vedoucí Mezinárodního kulturního institutu (MKI) „Klíč“ Anna Jevsinová organizovala kulatý stůl „Vzájemný vztah a spolupráce ruskojazyčných vzdělávacích institucí v Česku v roce 2019“. Představila mezinárodní projekty MKI a jeho partnerů, kterých se mohou zúčastnit žáci a studenti, již studují ruský jazyk.

V rámci semináře se rovněž konalo zasedání České asociace rusistů. Na závěr byla všem účastníkům předána potvrzení o účasti na semináři. Po oficiální části všechny zúčastněné očekávalo tradiční pohoštění – bliny (palačinky). Během přátelské besedy si hosté vyměnili dojmy, ocenili bohatý a užitečný program semináře a projednali aktuální otázky výuky ruského jazyka jako cizího ve školách a na univerzitách v Česku.

 

Tento článek je dostupný v: Russian