Koncert polské pěvkyně Evy Borečko v RSVK v Praze

Koncert polské pěvkyně Evy Borečko v RSVK v Praze

Dne 28. února 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal koncert laureátky mezinárodních soutěží, operní pěvkyně Evy Borečko (Polsko). Akce proběhla za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Pěvkyni představil zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov. Zdůraznil, že absolventka Akademie umění ve Varšavě má unikátní koloraturní soprán a specializuje se na komorní a oratorní hudbu.

V podání Evy Borečko diváci vyslechli skladby ruských a zahraničních skladatelů – árii Rusalky ze stejnojmenné opery A. Dvořáka, „Slavíka“ A. Aljabjeva a „Slavíka“ C. Saint-Saense. Pěvkyně rovněž převedla několik vokalíz, včetně děl ruských skladatelů S. Rachmaninova, V. Vlasova a polského skladatele V. Kilara. Zazněla též běloruská polka v přepracování V. Piklera a Kozácká ukolébavka na verše M. Lermontova.

Diváci vděčně přijímali každé vystoupení umělkyně. Jako přídavek zaznělo opakování Kozácké ukolébavky. Klavírní doprovod zajistila laureátka mezinárodních soutěží S. Melnikovová, která rovněž zahrála několik instrumentálních skladeb, jež byly oceněny potleskem.

Tento večer se hosté RSVK v Praze mohli seznámit i s novou výstavou fotografií v Křišťálovém sále. Je věnována Zimní univerziádě 2019, která startuje 2. března 2019 v Krasnojarsku. Na výstavě, která byla vytvořena fotografy moskevské informační agentury „Rossija segodňa“, představeno více než 30 fotografií přírody Sibiře, Krasnojarska a Krasnojarského kraje a rovněž sportovních objektů, kde se uskuteční Univerziáda.

Tento článek je dostupný v: Russian