Výběr kandidátů ke studiu v MGIMO se uskutečnil v RSVK v Praze

Výběr kandidátů ke studiu v MGIMO se uskutečnil v RSVK v Praze

Dne 6. února 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo 1. kolo výběru českých kandidátů, kteří chtějí studovat v Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů (Univerzitě). Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectvím RF v ČR a Klubem absolventů MGIMO v ČR.

>
Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (Univerzita) vznikl při Ministerstvu zahraničních věcí Ruska jako „kovárna“ diplomatických kádrů. Součástí Univerzity je 8 fakult, 4 instituty a Škola byznysu a mezinárodních kompetencí. V současnosti v MGIMO probíhá bakalářské a magisterské studium v 16 oblastech. Koná se příprava aspirantů ve 28 vědeckých odbornostech, intenzivní jazyková příprava v 54 cizích jazycích (20 jazykových kateder), realizují se programy speciálního vzdělávání po vysoké škole.
Absolvent této vysoké školy získává vzdělání, založené na nejlepších tradicích ruské vysoké školy a diplomatické služby, jež odpovídá mezinárodním vzdělávacím a vědeckým standardům.
Ke studiu v MGIMO v rámci ruského speciálního prezidentského programu jsou na bakalářské a magisterské studium z ČR každoročně vysíláni nejúspěšnější kandidáti.
V 1. kole zájemci skládali zkoušku z ruského jazyka na úrovni B2, která má dvě části: písemnou a ústní. Poté proběhl pohovor s kandidáty. Komise ocenila znalosti ruského jazyka, motivaci kandidáta, úspěchy ve studiu a vědecké činnosti, přípravu k budoucímu studiu a přijímacím zkouškám z hlavních předmětů.
Komise se skládala ze zmocněného vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakova, 1. tajemnice Velvyslanectví RF v ČR J. Barančejevové, předsedy Klubu absolventů MGIMO J. Krejčího, zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchina, vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklové a vedoucí oddělení vědy a vzdělávání RSVK v Praze V. Novoselovové.

Tento článek je dostupný v: Russian