Třetí konference nakladatelství „Klett“ pro učitele ruského jazyka základních a středních škol ČR

Třetí konference nakladatelství „Klett“ pro učitele ruského jazyka základních a středních škol ČR

 

Dne 5. února 2019 se v Kaizerštejnském paláci v Praze uskutečnila třetí konference pro české učitele ruského jazyka. Akce byla organizována českým nakladatelstvím „Klett“. Akce se konala za organizační podpory Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze a byla věnována otázkám metodiky výuky ruského jazyka na základních a středních školách a gymnáziích v Česku. Na konferenci bylo přítomno více než 90 učitelů z různých míst Česka.

České nakladatelství „Klett“ vydává učebnice cizích jazyků pro školy, včetně učebnic ruského jazyka „Klass“ a „Klassnyje druzja“, pracovní sešity a doplňkové materiály k těmto učebnicím.
Ve čtyřech sekcích na konferenci zazněla vystoupení, věnovaná současné jazykové kultuře ruského jazyka, fonetickým normám ruského literárního jazyka, lexikálním problémům při jeho výuce. Několik seminářů bylo věnováno využití na hodinách ruského jazyka hracích metodik a videomateriálů. Učitelé, kteří nedávno byli v Rusku v kurzech zvyšování kvalifikace, se podělili o své zkušenosti. Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová vystoupila s prezentací na téma „Činnost RSVK v Praze k propagaci ruského jazyka a na podporu českých rusistů“. Účastníci se dozvěděli o Dnech ruského jazyka, které jsou organizovány v Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR pro studenty a jejich učitele, o kurzech zvyšování kvalifikace a metodických seminářích pro učitele ruského jazyka, o spolupráci RSVK se školami a gymnázii. Učitelé byli pozváni na VI. metodicko-praktický seminář „Maslenica“, který se uskuteční 7. března 2019.
Během prezentace se hosté dozvěděli o konaných v RSVK v Praze kulturních a vzdělávacích akcích, práci knihovny a možnosti se přihlásit do elektronické knihovny „LitRes“.
Učitelé byli potěšeni možností zúčastnit se kulturních a vzdělávacích akcí RSVK v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian