Českým žákům předali metodickou literaturu a učebnice ruského jazyka

Českým žákům předali metodickou literaturu a učebnice ruského jazyka

Dne 22. ledna 2019 se v Základní škole Věda konalo setkání zmocněného vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakova s jednatelkou česko-ruské školy Elenou Pinskou, během kterého byly škole věnovány učební pomůcky a učebnice ruského jazyka, vědecko-populární knihy o kultuře a historii Ruska, vědecko-metodická literatura o studiu ruského jazyka a literatury a rovněž knihy na téma „Okolní svět“.

Základní škola a jazyková škola Věda je organizací, jež je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Umožňuje dětem získávat současně české a ruské vzdělání a nabízí rovněž široké spektrum vzdělávacích služeb. Je mezi nimi mateřská škola, sobotní škola, škola s intenzivní výukou cizích jazyků, centrum volného času pro děti a dospělé aj.

Na setkání A. Končakov popřál mladým lidem hodně úspěchů ve studiu. Zdůraznil, že věnované knihy pomohou žákům vyšších ročníků při přípravě na státní zkoušku.

Elena Pinskaja poděkovala RSVK v Praze za zájem a pomoc, jež během mnoha let uděluje jejich vzdělávacímu centru.  Podtrhla, že díky pravidelné podpoře kolektiv školy Věda, jež má velké zkušenosti práce v Rusku a Česku, bude i nadále udržovat vysokou úroveň výuky.

Část knih byla předána žákům prvního stupně, kteří náležitě ocenili hezké a moderní učebnice.

Tento článek je dostupný v: Russian