„Starý Nový rok“ pro studenty Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze

„Starý Nový rok“ pro studenty  Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze

Dne 16. ledna 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil večer „Starý Nový rok“, který ukončil řadu novoročních oslav. Oslavit Nový rok podle starého kalendáře přišli studenti a učitelé Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze, pro které se tato akce stala již příjemnou tradicí.

Večer zahájil dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který poblahopřál studentům a učitelům kurzů k Novému roku a popřál jim hodně úspěchů v dalším studiu ruského jazyka.
Krásným dárkem pro hosty bylo vystoupení loutkového divadla „Světljačok“, které uvedlo představení na motivy pohádkového filmu V. Karavajeva „Děda Mráz a léto“. Všem přítomným se představení velmi líbilo a bylo srozumitelné i studentům, kteří začali studovat ruský jazyk teprve nedávno.
Večer věnovaný starému Novému roku byl ukončen tradiční hostinou, besedou a hrami v ruském jazyce, jež pro studenty připravili učitelé kurzů. Večer proběhl v srdečné atmosféře. Na oslavě bylo přítomno asi 40 osob.

Tento článek je dostupný v: Russian