Umělecký večer účastníků literárního shromáždění „Ochránci dědictví v akci“ se uskutečnil v RSVK v Praze

Umělecký večer účastníků literárního shromáždění  „Ochránci dědictví v akci“ se uskutečnil v RSVK v Praze

 

Dne 19. prosince 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnilo setkání ruskojazyčných spisovatelů a básníků v rámci literárního shromáždění „Ochránci dědictví v akci“. Akce byla organizována Mezinárodní gildou spisovatelů (Německo) a Ruským tvůrčím svazem (ČR) za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Večer zahájila tajemnice Mezinárodní gildy spisovatelů L. Baumgarten, která informovala o projektech, zaměřených na uchování ruské kultury a ruského jazyka v zahraničí, jež od roku 2010 realizuje toto sdružení a rovněž o literárním shromáždění „Ochránci dědictví v akci“, které se koná v Praze ve dnech 15. – 22. prosince. Tato kulturní akce má za úkol soustředit pozornost na bohatství kulturního dědictví předků, jeho roli ve formování pocitu společné identity krajanů.  Účastníci zhlédli videofilm o festivalu literatury a umění „Russkij stil“, který každoročně organizuje Mezinárodní gilda spisovatelů v různých zemích.

Poté se slova ujala předsedkyně Ruského tvůrčího svazu, jež existuje od roku 2016, členka Svazu spisovatelů Ruska, básnířka a překladatelka O. Bělova – Danilina, která přednesla mimo jiné i několik básní ze svého sborníku „Seredinogorje“.

V rámci hudebně-poetického programu večera vystoupili i jiní ruskojazyční básníci např. L. Begim Džafarova, L. Svirskaja a N. Volkova. Několik svých romancí na verše výše uvedených básnířek zazpívala za doprovodu kytary L. Dašková. Umělkyně seznámila přítomné i se svými knižními ilustracemi.  Prozaik V. Fedorov se podělil o své zkušenosti ohledně propagace knih na sociálních sítích.

Účastníci shromáždění, básníci L. Kalganov a V. Benderskaja (Izrael), I. Javorovskaja a A. Charlanova (RF), L. Tarakanova (ČR) představili své poetické sborníky a přednesli úryvky z nich. Několik svých knih věnovali knihovně RSVK. Na závěr večera L. Baumgarten vyzvala literáty k účasti na projektech a festivalech, jež organizuje Mezinárodní gilda spisovatelů v různých zemích.

 

Tento článek je dostupný v: Russian