Vánoční koncert mezinárodního ženského sboru „Viva Voce“ v RSVK v Praze

Vánoční koncert mezinárodního ženského sboru  „Viva Voce“ v RSVK v Praze

Dne 12. prosince 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil koncert mezinárodního ženského sboru „Viva Voce“. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Ženský sbor „Viva Voce“ (v překladu z italštiny Živý hlas) existuje již 18 let při Mezinárodní škole v Praze. Jeho členkami jsou představitelky 8 zemí – Německa, Egypta, Ruska, USA, Česka, Kolumbie, JAR a Japonska.

Před začátkem vystoupení ženského sboru hosty a účastnice přivítal dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který zdůraznil, že koncerty sboru jsou velmi populární a vždy v centru pozornosti diváků RSVK. Nakonec blahopřál všem přítomným k blížícím se svátkům a vyjádřil naději na plodnou spolupráci se sborem „Viva Voce“.

Koncert moderovaly v anglickém a ruském jazyce vedoucí a dirigentka sboru Soňa Frídlová (ČR) a sólistka Lilia Žerber (Rusko). Seznámily hosty s tradicemi zemí členek souboru, spojených s vánočními a novoročními svátky a rovněž s lidovými kroji svých zemí, do kterých byly oblečeny.

Sbor interpretoval populární vánoční písně a kompozice v různých jazycích. Poslední píseň „Tichá noc“ zazněla v němčině, angličtině a ruštině.

Tento článek je dostupný v: Russian