Mezinárodní konference „Česko a Rusko: nové horizonty vědecko – inovačního byznysu“ v Praze

Mezinárodní konference „Česko a Rusko: nové horizonty vědecko – inovačního byznysu“ v Praze

 

Dne 11. prosince 2018 byla v Technologickém centru Akademie věd ČR zahájena VI. mezinárodní konference „Česko a Rusko: nové horizonty vědecko – inovačního byznysu“. Akci organizovala ruská společnost „RexLexNova“ za podpory Technologického centra AV ČR, Ruského střediska vědy a kultury v Praze a Obchodního zastupitelství RF v ČR.

Na konferenci přijelo více než 50 účastníků z Německa, Indie, Ruska a Česka. Cílem konference bylo vytvořit podmínky pro plodnou mezinárodní spolupráci mezi investory, vývojáři, výrobci high-tech produkce a rovněž industriálními partnery.
Zástupce obchodního zastupitele RF v ČR D. Moskovkin ve svém projevu zdůraznil, že Česko je historicky strategicky důležitým ekonomickým partnerem Ruska a aktivně se účastní modernizace ruského průmyslu. V podmínkách velké konkurence musí zástupci obchodního sdružení neustále pracovat na optimalizaci řady procesů a zapojení progresivních technologií do výroby.
Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov zdůraznil, že se konference stala místem pro besedu vědců, podnikatelů, obchodníků a vývojářů moderních technologií a představené na ní projekty se staly impulsem pro praktické využití a uzavření mezinárodních česko-ruských smluv o spolupráci.
Na konferenci byl projednán široký okruh aktuálních aplikovaných a teoretických problémů moderních vědeckých výzkumů. Rozpětí témat přednesených referátů bylo od elektro dopravy, chemie a ropných produktů do léčebných bylin, turistiky atd.
První den konference byly představeny ruské, české a mezinárodní inovační projekty v následujících oblastech:
– Perspektivní technologie budoucnosti (Future & emerging technologies):
projekt Inteligentní město (Smart city), projekt Polyservice – řešení podle systémů protipožární a celkové bezpečnosti; projekt Fyziko-technického ústavu A. Ioffe – technologie a reaktory k pěstování krystalů pro mikro schémata na základě využití oxidu bóru; projekt Smart Refinery – efektivní komplexy pro krakování ropných produktů; projekt Hephaestus 3 – ekologicky bezpečná, úsporná kapalina pro čištění olejových povrchů; doprava a dopravní bezpečnost (Transport safety):
projekt Formula MI APP – monitoring a řízení pohybu „mieltrov“; věda o životě (Life sciences): projekt Chatterbox – platforma pro řízení zdraví člověka.
Dne 12. prosince konference pokračovala tematickými kulatými stoly a diskusními panely, v rámci nichž účastníci konference mohli projednat výhody a nedostatky projektů, které byly prezentovány den před tím.

Tento článek je dostupný v: Russian