Den ruského vzdělání v RSVK v Praze

Den ruského vzdělání v RSVK v Praze

Dne 5. prosince 2018 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnilo setkání české mládeže, která má zájem získat vysokoškolské vzdělání v Rusku. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Na akci se sešli čeští žáci, studenti středních škol a gymnázií a jejich rodiče, studenti vysokých škol, aspiranti, učitelé a rovněž žijící v ČR ruští krajané z Olomouce, Ostravy, Plzně, Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Pardubic, Jeseníku, Liberce aj.
Cílem setkání bylo obdržet informace o možnostech získání vzdělání v Rusku v bakalářském a magisterském studijním programu, ve vědecké aspirantuře a rovněž o přípravných kurzech ruského jazyka, krátkodobých a dlouhodobých akademických a studijních stážích, zvyšování kvalifikace a druhém vysokoškolském vzdělání.
Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov přivítal účastníky a hosty, poděkoval za zájem o ruské vzdělání. Zdůraznil, že podobná setkání by měla pomoci budoucím kandidátům na studium zorientovat se v systému vzdělání v Rusku. Popřál jim hodně úspěchů v prvním výběrovém kole, ve studiu a dobré dojmy z pobytu v Rusku.
Zaměstnankyně mezinárodního oddělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR I. Ryšková informovala o platné mezivládní dohodě mezi ruským a českým ministerstvem, principech výběru kandidátů v rámci této dohody a způsobech financování ministerstvem českých studentů a aspirantů, kteří jedou na stáž do Ruska.
Absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity J. Culka, který byl v roce 2017 v Letní škole ruského jazyka v Institutu Puškina v Moskvě, podrobně informoval o svých zkušenostech z Ruska – o ubytování na koleji, specifice pobytu cizince, cestování do jiných měst, slevách pro studenty a návštěvách kulturních a historických památek. Odpověděl na dotazy ohledně cen, veřejné dopravy, systému školství, testování a osvědčeních o úrovni znalostí ruského jazyka. Na závěr sdělil, že jeho pobyt v Rusku mu velmi pomohl jak při získání životních zkušeností, tak i v profesionální kariéře.
Zaměstnankyně Akademické informační agentury „Dům zahraniční spolupráce“ E. Šimková informovala o činnosti agentury, možnostech vycestovat na studijní či akademické stáže do 35 zemí, o uzavřených ČR bilaterálních a mezinárodních smlouvách o spolupráci v oblasti vzdělání a vědy, programu Erasmus, možnostech účasti na mezinárodních konferencích a výměnných programech.
Předseda Klubu MGIMO v ČR J. Krejčí sdělil přítomným informace o činnosti klubu a Asociace absolventů sovětských (ruských) vysokých škol v ČR. Podělil se rovněž o zkušenosti ze svého pětiletého studia v MGIMO a následné kariéry na MZV ČR a v mezinárodních organizacích. Česko každoročně nominuje jednoho kandidáta na studium v MGIMO v rámci ruského Prezidentského programu.
Absolvent ČVUT v Brně M. Pernica, který prošel tři stáže na Iževské státní technické univerzitě M. Kalašnikova, se podělil o své dojmy ze spolupráce s profesory univerzity při sbírání materiálu pro dizertaci, o účasti na ruských vědeckých konferencích. Informoval i o každodenním životě studentů, aspirantů a učitelů v hlavním městě Udmurdské republiky.
Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová podrobně přítomné seznámila s možností složit zkoušky z ruského jazyka s následným obdržením osvědčení a s činností kurzů ruského jazyka.
Vedoucí oddělení vědy a školství RSVK v Praze V. Novoselovová podrobně pověděla o systému školství v Rusku, jak a kdy podat dokumenty, abyste se mohli zúčastnit prvního výběrového kola v ČR, jaké jsou požadavky na dokumenty kandidátů. Podrobně hosty seznámila s webovými stránkami: russia.study a russia-edu.ru.
Po oficiální části měli přítomní možnost pobesedovat, vzájemně se seznámit a vyměnit si kontakty.

Tento článek je dostupný v: Russian