Mezinárodní konference „Česko a Rusko: nové horizonty vědecko – inovačního byznysu“

Mezinárodní konference  „Česko a Rusko:  nové horizonty vědecko – inovačního byznysu“

11–12. prosince Technologické centrum AV ČR

Mezinárodní konference

„Česko a Rusko: nové horizonty vědecko – inovačního byznysu“

Na konferenci budou představeny ruské inovační projekty v následujících oblastech: „perspektivní technologie budoucnosti“, „rozumné město“, „dopravní bezpečnost“, „výroba obráběcích strojů“ a „vědy o životě“.  Konference odhaluje možnosti pro mezinárodní spolupráci v různých oblastech ekonomiky.

Přihlášky je možné podat do 7. prosince 2018 na e-mailu: prague@rexlexnova.ru

Rexlexnova program 2018

Tiskové prohláseni Rexlex 10.12. 18

Tento článek je dostupný v: Russian