V RSVK v Praze byly předány ceny vítězům soutěže „Kniguru v Čechii“

V RSVK v Praze byly předány ceny vítězům soutěže „Kniguru v Čechii“

Dne 1. prosince 2018 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen vítězům II. ročníku literární soutěže pro děti „Kniguru v Čechii“. Akce byla organizována ruským „Centrem podpory národní slovesnosti“ a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Akci zahájil zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchin. Informoval o tom, jak vznikla ruská soutěž o nejlepší knihu pro děti a mládež Kniguru a rovněž o soutěžích, které nyní probíhají i za hranicemi Ruska.
V Rusku soutěž o nejlepší ruskou knihu pro děti a mládež Kniguru organizuje „Centrum podpory národní slovesnosti“ z iniciativy Agentury pro tisk a média RF již devět roků. Díky soutěži se podařilo odhalit jména nových talentovaných dětských autorů a rovněž umožnit přístup dětem a mládeži k současné dětské literatuře, která odpovídá současným reáliím, zodpovídá otázky, které mladé lidi v dnešní době zajímají a při tom zakládá věčné hodnoty – laskavost, dobrosrdečnost, lásku k přírodě aj.
Ukázalo se, že i současná mládež čte. Když bylo zjištěno, že v dětské porotě knihy hodnotí děti nejen z Ruska, ale z ještě asi 100 zemí, vznikl nápad organizovat jednotlivé soutěže pro ruskojazyčnou mládež či studující ruský jazyk i v zahraničí. Mladí lidé ve věku do 21 let z různých zemí získali možnost psát recenze na knihy, jež zvítězily či se dostaly do finále jakéhokoli ročníku. V roce 2018 podobná soutěž proběhla ve Velké Británii, Kanadě, USA, Španělsku, Bulharsku atd.
Letos se v ČR do soutěže zapojilo 31 projektů ve třech nominacích „Individuální recenze“, „Kolektivní recenze“ a „Rodinná recenze“. Zúčastnilo se 50 žáků a studentů z Prahy, Frýdku Místku, Českých Budějovic a Petrovic u Karviné. Byli to žáci a studenti českých škol, Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR, 1. slovanského gymnázia (Praha), VĚDA česko-ruské školy (Praha) a Školy ruského jazyka J. Baženovové. Mezi projekty byly jak klasické recenze, tak i videa, nástěnky aj.
Práce hodnotila porota, která se skládala ze spisovatelky Aji eN (Moskva), básnířky N. Volkovové (Praha), českého novináře O. Soukupa (Praha), vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklové, zaměstnance Slovanské knihovny K. Gerbejeva (Praha) a vedoucí Školy umění při RSVK v Praze X. Kovalové.
V nominaci „Individuální recenze“ 1. místo vybojoval M. Šilin (Střední škola při Velvyslanectví RF v ČR), 2. místo I. Sapronov (VĚDA česko-ruská škola) a 3. místo obsadil A. Che (1. slovanské gymnázium).
V nominaci „Kolektivní recenze“ 1. místo získala žákyně Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR T. Soloduchinová spolu učitelkou výtvarného umění O. Nikolotovou, 2. místo obsadili členové divadelního studia Škola I. Slepcovové, 3. místo – studenti VĚDA česko-ruské školy.
V nominaci „Rodinná recenze“ 1. místo vybojovala studentka Univerzity České Budějovice A. Košáková a její matka za jimi vytvořený kreslený film podle knihy A. Strokinové „Kit plyvjot na sever“, 2. místo obsadila žákyně Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR T. Ilimžanová a její maminka Aida, na 3. místě se umístil žák české školy A. Bjakov a jeho maminka J. Vinogradovová.
Ti, kteří obsadili první místa, získali nejnovější elektronické knížky. Držitelé druhého a třetího místa dostali knihy s podpisy autorů. Všichni účastníci získali diplomy na památku.
Organizátoři soutěže ocenili ještě několik účastníků projektu – žáky českých škol, již studují ruský jazyk nedávno a jen ve škole. Byly mezi nimi: B. Folterová ze školy z Petrovic u Karviné, žákyně ze školy ve Frýdku Místku A. Vidláková a A. Kralovanská. Získaly ilustrovanou knihu básní a pohádek A.S. Puškina. Tři účastníci soutěže, kteří vybojovali čtvrté místo, obdrželi certifikát na bezplatný přístup do elektronické knihovny.

Tento článek je dostupný v: Russian