Koncerty Pražského symfonického orchestru pod taktovkou Vladimira Fedosejeva se uskutečnily v Praze

Koncerty Pražského symfonického orchestru pod taktovkou Vladimira Fedosejeva se uskutečnily v Praze

 

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2018 se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze pod záštitou Velvyslanectví RF v ČR u příležitosti 25. výročí podepsání Smlouvy mezi ČR a RF o přátelských vztazích a spolupráci konaly koncerty Pražského symfonického orchestru (FOK) pod taktovkou ruského dirigenta Vladimira Fedosejeva. Akce byla připravena Pražským symfonickým orchestrem (FOK) a Velkým symfonickým orchestrem P. I. Čajkovského za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Na programu koncertu byly unikátní skladby: Houslový koncert D dur P. I. Čajkovského – jedno z nejvýznamnějších děl vážné hudby a poslední dílo S. V. Rachmaninova z roku 1940, orchestrální suita ve třech částech „Symfonické tance“, op. 45.
Sólo na housle v Houslovém koncertě virtuózně zahrál vítěz mezinárodní soutěže houslistů F. Kreislera ve Vídni z roku 2014, sólista Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jan Mráček.
Díla mistrovsky zahraná Pražským symfonickým orchestrem pod taktovkou Vladimira Fedosejeva byla diváky odměněna bouřlivým potleskem.
Vystoupení Pražského symfonického orchestru pod taktovkou Vladimira Fedosejeva vyslechlo více než 2000 diváků. Byli mezi nimi zaměstnanci velvyslanectví zemí SNS a jiných zemí, čeští veřejní a kulturní činitelé.
Dne 29. listopadu t. r. se před koncertem v kavárně Obecního domu konalo setkání s uměleckým vedoucím Velkého symfonického orchestru P. I. Čajkovského Vladimirem Fedosejevem a sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu Janem Mráčkem.
Vladimir Fedosejev zdůraznil důležitou úlohu kultury a tvůrčích projektů, jež sbližují národy a neznají hranice ani překážky. Sdělil, že rád vystupuje v Praze, protože cítí pouto, které působí mezi slovanskými národy. Jan Mráček poděkoval Vladimiru Fedosejevovi za harmonické tvůrčí spojení, které se vytvořilo v rámci realizace tohoto projektu, vyjádřil naději na další spolupráci s tímto významným dirigentem.
Na závěr setkání muzikoložka, vedoucí oddělení rukopisů a tiskovin Státního muzea-rezervace P. Čajkovského A. Ajnbinder předala zástupci Pražského symfonického orchestru kompletní sbírku děl P. I. Čajkovského.
Do knihovny RSVK v Praze věnovala třídílnou knihu „Korespondence P. I. Čajkovského a Naděždy von Mekk“.
Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov poděkoval účastníkům setkání za podnětný dialog a vyjádřil naději, že se v roce 2019 za účasti Velkého symfonického orchestru P. I. Čajkovského podaří realizovat koncert Evžen Oněgin, na kterém vystoupí operní pěvci z Ruska a Česka.

Tento článek je dostupný v: Russian