XII. mezinárodní šachový turnaj „Zimní gambit 2018“ v RSVK v Praze

XII. mezinárodní šachový turnaj „Zimní gambit 2018“ v RSVK v Praze

Dne 24. listopadu 2018 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnil XII. mezinárodní amatérský šachový turnaj „Zimní gambit – 2018“. Turnaj byl organizován Koordinační radou ruských krajanů v ČR, Šachovou školou Anatolije Karpova při RSVK v Praze a českým šachovým klubem „Smíchov“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

>
Turnaje se zúčastnil 51 hráčů ve věku od 7 let (A. Černý, A. Kravčenko, O. Katasonovová) až 91 let (J. Čermák- šachový klub „Smíchov“). Jednalo se především o hráče z Česka a Ruska. Kromě nich zde byli i představitelé Slovenska a Moldávie.
Více než 2000 bodů, což odpovídá úrovni kandidáta mistra sportu, měli 4 šachisté. Nejvíce zkušeností má J. Gregor (ČR) z Tělovýchovné jednoty Neratovice. Střední úroveň účastníků činil 1563 bodů.
Turnaj se skládal ze 7 kol a trval 6 hodin. Akci zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který poblahopřál účastníkům k zahájení turnaje a popřál jim hodně úspěchů. Člen Koordinační rady ruských krajanů v ČR A. Fozikoš zdůraznil, že turnaj probíhá v RSVK již podvanácté a počet účastníků se neustále zvětšuje. Poděkoval RSVK v Praze za podporu turnaje a popřál účastníkům hodně úspěchů.
V individuální hře zvítězil mistr sportu J. Gregor (ČR) z Tělovýchovné jednoty Neratovice, který získal 7 bodu z možných 7. Druhé místo obsadil J. Richard z šachového klubu Kladno. Třetí místo získal J. Zábranský z šachového klubu „Smíchov“.
Mezi družstvy první místo získalo družstvo pražského Šachového klubu Mahrla, které získalo 17 bodů. Druhé, třetí a čtvrté místo si rozdělila tři družstva. Po doplňkovém kole 2. místo získali Kladeňáci, třetí místo klub Kerberos.
Vítězům byly předány na památku medaile a poháry od RSVK v Praze.
Letos byla potřetí předána cena G. Nazarbekova – mistra sportu v šachách, jejímž cílem je vyvolat zájem o šachy u mladých lidí do 18 let. Tuto cenu získalo družstvo „Aurora“, které je tvořeno žáky Šachové školy Anatolije Karpova při RSVK v Praze ve složení M. Mazuret, A. Čugunov a A. Čornyj. V individuální hře zvítězil žák Šachové školy Anatolije Karpova při RSVK v Praze M. Mazuret.
Cenu „Nejvěrnější hráč turnaje“ získal známý moderátor TV Nova R. Koranteng, který se turnaje zúčastnil podvanácté.

Tento článek je dostupný v: Russian