Přijímání cizinců na bezplatné studium v Ruské federaci

Přijímání cizinců na bezplatné studium v Ruské federaci

 

Ruské středisko vědy a kultury v Praze informuje o výběrovém řízení na uchazeče o studium v Ruské federaci.

 

Jedná se o studium v Ruské federaci, které se hradí z prostředků Ruské federace, tj. pro uchazeče z řad cizinců a krajanů zdarma. Během studia (mimo Letní školu a druhé vysokoškolské vzdělání) se vyplácí stipendium ve výši, kterou dostávají ruští studenti (cca 1400 rublů měsíčně; záleží na regionu, VŠ a prospěchu). Ubytování se poskytuje na studentské koleji, cena viz na www stránkách příslušné VŠ. Během studia/stáže uchazeč má status ruského studenta, na kterého se vztahují všechny studentské slevy (městská doprava, studentská jídelna, knihovna atd.), všechna práva a povinnosti.

 

Jedná se o následující formy studia:

  • Střední profesionální (odborné)
  • Bakalářské
  • Magisterské
  • Navazující magisterské
  • Druhé vysokoškolské vzdělání (doplňkové profesionální vzdělání)
  • Doktorandské
  • Krátkodobé studijní stáže (měsíc až 10 měsíců)
  • Letní škola ruského jazyka (červenec-srpen) pro studenty a vyučující
  • Vědecké a výzkumné pobyty (měsíc až 10 měsíců)

 

Pro uchazeče, kteří neumí rusky, se nabízí roční přípravný kurz ruského jazyka a odborných předmětů (zdarma).

 

Nabídku studijních programů, specializací a vysokých škol najdete na www.russia-edu.ru a také na www.russia.study.

 

Přihlášky na školní rok 2019/2020 se přijímají do 20.prosince 2018.

Pro bližší informace se obracejte na Odbor vědy a školství Ruského střediska vědy a kultury v Praze, vedoucí Veronika Novoselova (nauka@rsvk.cz, tel. +420 721 357 092, www.rsvk.cz).

Užitečné odkazy:

 

http://минобрнауки.рф  (http://minobrnauki.rf/) – Ministerstvo školství a vědy Ruské federace

http://rs.gov.ru –  Rossotrudničestvo

http://obrnadzor.gov.ru – otázky uznání zahraničního vzdělání a/nebo kvalifikace v Ruské federaci

 

Ministerstvo pro školství a vědu Ruské federace a Federální agentura Rossotrudničestvo informují o způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství, včetně ruských krajanů, kteří žijí v zahraničí, ke studiu do ruských vysokoškolských vzdělávacích organizací na účet federálního rozpočtu v mezích kvóty, stanovené rozhodnutím vlády Ruské federace ze dne 8. října 2013 č. 891 „O stanovení kvóty na vzdělávání pro cizince a osoby bez občanství v Ruské federaci“.

Cizinci a osoby bez občanství (dále jen cizinci) mají právo získat vzdělání v Ruské federaci v souladu s mezinárodními smlouvami Ruské federace a federálním zákonem ze dne 29. prosince 2012 č. 273 – Federální zákon „O vzdělávání v Ruské federaci“ (dále jen Zákon o vzdělávání).

Cizinci mají právo získat střední profesionální vzdělání, vysokoškolské vzdělání a doplňkové profesionální vzdělání na účet federálního rozpočtu, rozpočtů subjektů RF či místních rozpočtů v souladu s mezinárodními smlouvami RF, federálními zákony či stanovenou vládou RF kvótou na vzdělávání cizinců v RF (dále jen kvóta), a rovněž na účet prostředků fyzických a právnických osob v souladu se smlouvami o poskytnutí placených vzdělávacích služeb.

Způsob přijímání cizinců ke studiu v RF v rozmezí kvóty a rovněž požadavky na ně jsou určeny nařízením Ministerstva pro školství a vědu RF ze dne 28. července 2014 č. 844 „O způsobu přijímání cizinců a osob bez občanství ke studiu v mezích stanovené vládou RF kvóty na vzdělávání cizinců a osob bez občanství v RF“. Uvedený způsob přijímání určuje termín a podmínky procedury výběru.