Kulatý stůl „Osud Byzantské říše“ v RSVK v Praze

Kulatý stůl „Osud Byzantské říše“ v RSVK v Praze

Dne 23. listopadu 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil kulatý stůl „Osud Byzantské říše“ u příležitosti 565 let od pádu Konstantinopolu. Akce byla připravena „Všeslovanským výborem“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Akci zahájil zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchin, který podtrhl, že Byzanc určila osud mnoha evropských slovanských národů, včetně českého, který přijal křesťanství z rukou soluňských bratrů Cyrila a Metoděje.
Předseda „Všeslovanského výboru“ Z. Opatřil informoval o historii, rozvoji a pádu Byzantské říše, zdůraznil její úlohu a význam jako významné pravoslavné světové mocnosti.
Biskup Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska, čestný arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska Kryštof podrobně informoval o významu pravoslavného křesťanství pro evropskou civilizaci.
V rámci kulatého stolu byl hostům promítnut dokumentární film, natočený v roce 2008 metropolitou Pskovským a Porochovským Tichonem (Ševkunovem). „Gibel imperii“ (Zánik impéria) a seznámili se s výstavou vyřezávaných dřevěných ikon uralských mistrů.
Večer téhož dne diskuse pokračovala v Bulharském kulturně-osvětovém klubu. K účastníkům se připojil profesor bohoslovectví A. Kurajev, který se dotkl i některých aktuálních otázek. Zdůraznil, že dnes, stejně jako v roce 1992, není jednoty v ukrajinské společnosti ohledně otázky nezávislosti ukrajinské církve. Sdělil, že se obává silného tlaku na občany v této otázce ze strany ukrajinské vlády. Současně se vyjádřil v tom smyslu, že „není hřích přejít do Konstantinopolského patriarchátu, stejně jako není zločin to, že zůstane v lůně Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu“.

Tento článek je dostupný v: Russian