Večer I. Turgeněva v knihovně RSVK v Praze

Večer I. Turgeněva v knihovně RSVK v Praze

Dne 13. listopadu 2018 se v knihovně Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal literární večer „Velký mistr slova“, věnovaný 200. výročí narození ruského spisovatele a básníka I. Turgeněva. Akce byla připravena knihovnou RSVK v Praze a skupinou aktivistů z řad dlouholetých čtenářů.

I. S. Turgeněv patří mezi spisovatele, kteří měli velký význam pro rozvoj ruské literatury. Jeho talent nepřestává udivovat a inspirovat i naše současníky. Schopnost cenit vše krásné, ať je to hudba, malířství či krása okolního světa z něho dělali neobyčejného člověka, který byl během svého života velmi populární.
Knihovnice připravila pro hosty video prezentaci, věnovanou jednotlivým periodám života a tvorby Turgeněva, mimo jiné jeho pobytu v Karlových Varech, jeho prvnímu setkání s láskou celého života Polinou Viardo a seznámila přítomné s málo známými fakty z osobního života spisovatele. Přednesla rovněž úryvky z jeho dopisů spolupracovníkům.
Na večeru zazněly romance na verše Turgeněva v podání D. Chvorostovského, L. Kazarnovové a B. Rubaškina. Hosté se zúčastnili diskuze o knihách Turgeněva „Lovcovy zápisky“ a „Jarní vody“, připomněli si charaktery nejznámějších hrdinů Turgeněvových děl a jeho vztah k ženám.
Část večera byla věnována historii vzniku ruskojazyčné knihovny v Paříži, která se měla stát nejen knižním depozitářem, ale i centrem, okolo kterého by se sdružovala revoluční mládež. Právě vlastní knihy Turgeněva se staly základem budoucí knihovny. Jako datum narození „Turgeněvky“ je brán 15. únor 1875 – den, kdy byla Turgeněvem organizována finanční sbírka pro nákup knih a pronájem místnosti knihovny mezi známými kulturními činiteli, kteří se v té době nacházeli v Paříži.
Večer byl ukončen šálkem čaje a přátelskou besedou.

Tento článek je dostupný v: Russian