Prezentace ruských vzdělávacích a vědeckých programů v ČR

Prezentace ruských vzdělávacích a vědeckých programů v ČR

Ve dnech 12. – 16. listopadu 2018 se v některých středních školách, gymnáziích a univerzitách v ČR konala prezentace ruských vzdělávacích a vědeckých programů a rovněž možností studia v Rusku. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za účasti zástupců Nižegorodské lingvistické univerzity N. Dobroljubova (NGLU).

Prezentace proběhla v kabinetu ruského jazyka Fondu „Russkij mir“ v Institutu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni, v Praze na Gymnáziu Arabská a Prvním slovanském gymnáziu, na Gymnáziu Dvůr Králové n/L a rovněž na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.
Prezentace se rovněž zúčastnili zástupci Nižegorodské lingvistické univerzity N. Dobroljubova: doktorka politických věd, profesorka katedry mezinárodních vztahů a politologie S. Kolobova a ředitelka vědecko-informačního centra M. Pilipovič.
Za organizační účasti a pomoci RSVK v Praze bylo dosaženo pohod o podepsání dvoustranných smluv o spolupráci a realizaci společných mezinárodních vzdělávacích a vědeckých projektů mezi NGLU a Západočeskou univerzitou v Plzni, Prvním slovanským gymnáziem a Univerzitou Hradec Králové.
V roce 2017 NGLU oslavila 100. výročí založení. Vyučuje se zde anglický, německý, francouzský, španělský, italský, polský, srbský, thajský, japonský, čínský a turecký jazyk a rovněž ruský jazyk pro cizince. Plánuje se zavedení korejského, maďarského a českého jazyka. V rámci vědeckých škol univerzity se provádí výzkum v oblasti lingvistiky, ruské a zahraniční literatury, metodiky výuky cizích jazyků a lingvodidaktiky, pedagogiky a psychologie, historie a filozofie, sociologie a sociální komunikace, mezinárodních vztahů a politologie, ekonomiky a teoretických základů informatiky.
Výsledky uskutečněných setkání zástupkyně NGLU projednaly se zplnomocněným vedoucím Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakovem a vedoucí oddělení školství a vědy RSVK V. Novoselovou. Byla rovněž projednána možnost konání Dní Nižegorodské oblasti v Praze v prostorech Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR na jaře 2019. Členky delegace poděkovaly zastupitelství za pomoc a přípravu programu pobytu a rovněž za možnost i v budoucnu organizovat akce v ČR za podpory RSVK v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian