Zeměpisný diktát se konal v RSVK v Praze

Zeměpisný diktát se konal v RSVK v Praze

Dne 11. listopadu 2018 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze uskutečnila mezinárodní vzdělávací akce Zeměpisný diktát, která byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Ruskou zeměpisnou společností (RZS).

První Zeměpisný diktát proběhl 1. listopadu 2015 v Rusku z iniciativy předsedy dozorčí rady RZS, prezidenta Ruska V. V. Putina. Tehdy se akce zúčastnilo více než 70 tisíc lidí. V roce 2017, kdy se diktát poprvé stal mezinárodním, ho psali ve 25 zemích na 2224 místech, včetně Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Loni se akce zúčastnilo více než 260 000 lidí z celého světa.
Před začátkem diktátu účastníci zhlédli video o RZS a zúčastnili se soutěže, kterou komentovali populární herci a moderátoři. Diktát měl čtyři varianty: dvě varianty pro konání na území Ruska, jednu variantu pro zahraničí a jednu variantu pro psaní diktátu on-line. Všechny varianty byly co do obtížnosti stejné.
Letos se poprvé diktát skládal ze dvou částí, z nichž každá obsahovala po 15 otázkách a lišila se stupněm obtížnosti. Úkoly byly letos méně složité, částečně počítaly s chápavostí, uměním myslet logicky.
Účastníci psali diktát anonymně a své výsledky se dozvědí na webu dictant.rgo.ru po 30. listopadu. Správné odpovědi budou publikovány po 15. listopadu na stejném webu. Ti, již se nemohli zúčastnit diktátu 11. 11., si mohou své znalosti prověřit bez registrace on-line do 15. listopadu 14 hod. moskevského času.
V RSVK v Praze se Zeměpisného diktátu zúčastnilo 40 zájemců. V ČR se diktát konal též v česko-ruské škole Věda v Praze, v Karlových Varech a Hradci Králové.

Tento článek je dostupný v: Russian