Prezentace vzdělávacích programů Uralské státní právnické univerzity se uskutečnila v ČR

Prezentace vzdělávacích programů Uralské státní právnické univerzity se uskutečnila v ČR

 

Ve dnech 25. a 26. října 2018 se na středních školách a gymnáziích v Brně a Praze konala prezentace vzdělávacích programů Uralské státní právnické univerzity. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za účasti Generálního konzulátu RF v Brně.

V září 2018 Uralská státní právnická univerzita (USPU) oslavila 100. výročí založení. USPU je jednou z největších vzdělávacích institucí pro přípravu kvalifikovaných právníků a odborníků na ruské a mezinárodní právo v Rusku.
Do Česka přijela prorektorka pro vědeckou práci, kandidátka právnických věd L. Berg, děkanka Přípravné fakulty, docentka katedry mezinárodního a evropského práva, kandidátka právnických věd T. Titova a pedagožka katedry mezinárodního a evropského práva, kandidátka právnických věd J. Petrova.
Dne 25. října se prezentace univerzity uskutečnila na EKO Gymnáziu v Brně. Tentýž den delegace jednala o možnosti uzavření smlouvy o spolupráci s vedením Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Dne 26. října se v Praze konala prezentace na Prvním slovanském gymnáziu, Střední škole s rozšířenou výukou cizích jazyků při Velvyslanectví RF v ČR a Gymnáziu Arabská v Praze 6.
Výsledky uskutečněných setkání zástupkyně univerzity projednaly na konci dne se zplnomocněným vedoucím Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrejem Končakovem a vedoucí oddělení školství a vědy RSVK v Praze V. Novoselovou. Byly projednány otázky příjmu studentů v rámci kvóty na vzdělávání cizinců v Rusku, spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a rovněž vzdělávací a vědecké projekty, realizované RSVK v Praze a v jiných českých městech. Byla domluvena spolupráce RSVK a USPU v oblasti propagace ruského vzdělání na území ČR. Členky delegace poděkovaly zastupitelství za podporu a přípravu programu jejich pobytu a rovněž za možnost i v budoucnu organizovat akce na území Česka za podpory RSVK v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian