VI. mezinárodní folklorní festival „Pokrova na Vltavě – 2018“ v RSVK v Praze

VI. mezinárodní folklorní festival „Pokrova na Vltavě – 2018“ v RSVK v Praze

Dne 12. října 2018 se ve Velkém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil VI. mezinárodní folklorní festival „Pokrova na Vltavě – 2018“. Akce byla organizována Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Festival zahájil ataman Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska Michail Dzjuba, který přítomné seznámil s pravoslavným svátkem Pokrova svaté Bohorodice a objasnil jeho spojení s historií kozáctva.
Arcibiskup pražský a českých zemí Michal poblahopřál pravoslavným k blížícímu se svátku Pokrova a požehnal festivalu. Poté pronesl modlitbu „Otčenáš“.
Festival byl zahájen dvěma duchovními písněmi v podání Pražského komorního mužského sboru pod vedením A. Klepcyna.
Poté následoval velký galakoncert. Vystoupily na něm folklorní soubory „Beseda“ a „Kozáci Vltavy“, taneční skupina „OM Dance Academy“ a taneční škola „Astra Praha“, folklorní rusínský soubor „Skejušan“ a pěvecký soubor „Russkaja duša“. Sólově zazpívali jedenáctiletá L. Sizova, interpret kozáckých písní S. Korner a studentka K. Kosíková.
Na scéně Velkého sálu zazněly písně v českém, ruském, ukrajinském a rusínském jazyce. Na koncertě, který trval asi 2 hodiny, vystoupilo více než 60 profesionálních interpretů a ochotníků. Vystoupení byla doprovázena promítáním diapozitivů, které vypovídaly o historii kozáctva, o přírodě a pravoslavných svatyních Ruska.
Po koncertě ataman Michail Dzjuba předal všem účastníkům koncertu diplomy na památku. Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov jménem RSVK a diváků poděkoval kozákům a všem účastníkům festivalu za krásná vystoupení i za dlouholetou spolupráci.

Tento článek je dostupný v: Russian