Slavnostní večer u příležitosti 74. výročí Karpatsko-dukelské operace v RSVK v Praze

Slavnostní večer u příležitosti 74. výročí Karpatsko-dukelské operace v RSVK v Praze

Dne 4. října 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal slavnostní večer u příležitosti 74. výročí Karpatsko-dukelské operace. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s českými organizacemi Klub Rusko a Společnost Ludvíka Svobody.
Karpatsko-dukelská operace byla začátkem osvobození Československa od fašistických okupantů. S jejím jménem je spojena památka na hrdinské boje sovětských a československých vojáků, kteří uvolnili cestu ke svobodě Československa. Současně se operace stala jednou z nejkrvavějších ve 2. světové válce. Ztráty v bojích činily asi 100 000 padlých, raněných a zmizelých beze stopy. Z nich bylo 7 000 vojáků 1. československého armádního sboru, bojujících proti fašistům.
Slavnostní shromáždění zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov, který přivítal hosty a blahopřál veteránům a všem hostům k významnému datu v historii. Zdůraznil, že setkání v RSVK se koná v jubilejním roce 100. výročí vzniku Československa a 100. výročí vzniku Československého letectva.
Účastníky bojů a veterány 2. světové války pozdravil místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky JUDr. V. Filip. Blahopřál všem přítomným k významnému datu. Podtrhl důležitost vzniku Československa jako samostatného státu a hlavní mezníky a úspěchy země. Poděkoval všem, kdo nezapomínají a ctí dějiny a úspěchy českého a slovenského lidu.
Hosty v sále pozdravili i veteráni – účastníci Karpatsko-dukelská operace V. Goluběva a generál N. Bodnar. Podělili se o své vzpomínky na boje, blahopřáli všem k významnému datu a popřáli jim štěstí a mír.
Předseda Společnosti Ludvíka Svobody Ludvík Engel pozdravil veterány a hosty. Podrobně informoval o Karpatsko-dukelské operaci a nových možnostech exkurzí na památná místa bojů, včetně použití internetu.
Prezident Klubu Rusko Ing. Zdeněk Zbytek hlavní část svého vystoupení věnoval poučení z historie. Zdůraznil, že mnozí čeští politici a hromadné sdělovací prostředky překrucují dějiny a vůbec neupomínají takové důležité události v historii, jako byla Karpatsko-dukelská operace. Připomněl, že v bojích za osvobození Československa padlo 130 000 sovětských vojáků a 32 000 českých a slovenských. Podtrhl důležitost a nutnost čelit překrucování historické pravdy a pokusům zamlčet a předělat slavnou historii dvoustranných vztahů. Sdělil, že po dlouhé přestávce dnes představitele českých veteránských organizací přijal zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR.
Předseda Leteckého spolku Praha, letec a kosmonaut-kandidát O. Pelčák rovněž poblahopřál hostům večera k 100. výročí vzniku Československa a 100. výročí vzniku Československého letectva. Poté předal Zdeňku Zbytkovi pamětní medaili své organizace.
Hosty v sále pozdravili i bývalý vice-premiér vlády ČR M. Grégr, vedoucí Klubu českých pohraničníků G. Janeček, první místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu plukovník E. Kulfánek a vedoucí jiných veteránských organizací.
Po slavnostní části na večeru vystoupili známý český saxofonista F. Slováček, klavírista V. Grochovskij a sólistka Státní opery Praha M. Vyskvorkina.
Ve foyeru RSVK všichni zájemci mohli získat novou knihu O. Jurmana „Na okraji temna“, která je pokračováním série knih „Dvojitý agent“.
Na večeru bylo přítomno asi 300 hostů. Mezi nimi byli velvyslanec Moldavské republiky v ČR V. Rusu, představitelé Velvyslanectví RF v ČR, Velvyslanectví Kazachstánu, čeští, slovenští a ruští veteráni Velké vlastenecké a 2. světové války, jejich děti a vnuci, důstojníci a generálové Československé lidové armády, veřejní činitelé, zástupci českých veteránských a společenských organizací, ruští krajané aj.
Po oficiální části hosté a veteráni pokračovali v přátelské besedě v neformálním prostředí.

Tento článek je dostupný v: Russian