1. mezinárodní mládežnické fórum-quest „Pokolení budoucnosti – mládí, energie, iniciativa!“

1.	mezinárodní mládežnické fórum-quest „Pokolení budoucnosti – mládí, energie, iniciativa!“

 

Ve dnech 28. – 30. září 2018 se v Praze konalo 1. mezinárodní mládežnické fórum-quest (dobrodružná hra) „Pokolení budoucnosti – mládí, energie, iniciativa!“ Organizátorem akce byl mezinárodní kulturní institut „Klíč“ pod záštitou mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR A. Zmejevského a za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Cílem fóra je rozvoj kulturního, informačního a vzdělávacího prostranství ruské mládeže a mladých krajanů v zahraničí v zájmu upevňování jednoty, uchovávání etnické identity, národní a religiózní samostatnosti, duchovního a kulturního dědictví Ruska a upevňování jeho mezinárodní pozice; hledání strategií podpory seberealizace a tvorby mládeže; rozvoj kontaktů mezi sdruženími a organizacemi mladých krajanů a ruskými mládežnickými organizacemi.
V rámci fóra účastníci navštívili různá vzdělávací místa, zúčastnili se questů, zajímavých setkání a diskuzí, proběhlo předání cen „TOP 5 startapov Čechii“, soutěž mladých učitelů, „Den dobrého kina“, představení „Moskevského divadla básníků“ a mládežnický ples.
Účastníky mládežnického fóra v Praze byli dobrovolníci sdružení „Tětradka družby“(Sešitek přátelství), nominované osoby na cenu „TOP 5 mládežnických projektů Česka“, lídři mládežnických organizací Ruska a Česka, mluvčí mezinárodních fór a ploch OSN, herci „Moskevského divadla básníků“ a rovněž mladí krajané z Ruska, Česka, Španělska a Německa.
Zahájení a první den 1. mezinárodního mládežnického fóra-questu „Pokolení budoucnosti – mládí, energie, iniciativa!“ se uskutečnily v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze. K přítomným se obrátili vedoucí humanitární skupiny Velvyslanectví RF v ČR N. Brjakin, představitelka Ruské geografické společnosti E. Pekurovskaja, prezidentka 1. mezinárodního mládežnického fóra-questu „Pokolení budoucnosti – mládí, energie, iniciativa!“ O. Chorstink a zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchin.
Tentýž den se uskutečnilo „foresight“ zasedání (dlouhodobá prognóza) „Celosvětová mládežnická síť“ za účasti mluvčích fóra a klubu dětské a mládežnické diplomacie. V rámci questu se uskutečnily vzdělávací akce „Mezinárodní dobrovolné iniciativy mládeže“ a „Den dobrého kina“. Poslední byla věnována mezinárodnímu filmovému festivalu sociálně orientovaných krátkých filmů, videí a sociální reklamy „LAMPA“. Autory děl filmového festivalu byli profesionálové i amatéři, kteří nejsou lhostejní k sociálním problémům. Filmy pojednávají o reálných hrdinech, kteří řeší sociální problémy a mění svět okolo sebe. Do Prahy organizátoři přivezli nejzajímavější filmy vítězů festivalu.
Večer bylo uvedeno představení „Moskevského divadla básníků“ „Náměstí revoluce“ v režii V. Malenka. Devět mladých básníků pohlédlo na události před 100 lety z různých úhlů pohledu. Zazněla díla M. Cvětajevé, A. Bloka, V. Majakovského, S. Jesenina, B. Pasternaka a současných autorů, jako jsou např. A. Skuba, A. Anosov aj.
Druhý den fóra se rovněž konal v Ruském středisku vědy a kultury v Praze. Byl zahájen „foresight“ zasedáním „Přetvoření našeho světa: jednání v oblasti stálého rozvoje v období do roku 2030“. Poté se uskutečnila dílna D. Zacharova – ředitele společnosti „RosForum“, vítěze regionální etapy soutěže „Mladý podnikatel Ruska“. Po dílně se zájemci zúčastnili questu „Cíle stálého rozvoje OSN“ a akce „Zkušenosti úspěšných mládežnických projektů a mezinárodní spolupráce“.
Večer proběhlo předávání cen „TOP 5 mládežnických projektů Česka“. Výběr vítězů se uskutečnil on-line hlasováním, kterého se zúčastnilo 1316 lidí.
Vítězi se staly následující projekty: „Kreativní setkání v Praze“, „Retreat“ mlčení na živé stravě“, dobročinné akce tréninkové společnosti „Grow Up Center“, turistický program „Jedeme do Ruska“, „Ruská škola v Brně“.
Den byl ukončen mládežnickým plesem. Účastníci se učili základní kroky mazurky, valčíku a latinských tanců. Vystupovali mladí umělci i profesionální taneční páry.
Třetí den fóra se konal v ulicích Prahy. Zájemci se zúčastnili městského questu po významných místech Prahy, plnili různé úkoly organizátorů. Jedním z nich bylo např. přednést verše u památníku A.S. Puškina.

Tento článek je dostupný v: Russian