Výstava „Revoluční události roku 1917 a osudy ruského kozáctva“ byla zahájena v RSVK v Praze

Výstava „Revoluční události roku 1917 a osudy ruského kozáctva“ byla zahájena v RSVK v Praze

Dne 21. září 2018 byla v Ruském středisku vědy a kultury v Praze zahájena výstava „Revoluční události roku 1917 a osudy ruského kozáctva“, připravená z iniciativy Synodního výboru pro spolupráci s kozáctvem Ruské pravoslavné církve Státním historickým muzeem, Ruským státním vojensko-historickým archivem, Historicko-dokumentárním oddělením MZV RF, Archivem zahraniční politiky, Ruským státním historickým archivem a Státním centrálním muzeem moderních dějin Ruska.

Výstava v Praze byla organizována Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.
Na slavnostním zahájení výstavy vystoupili první tajemník Velvyslanectví RF v ČR N. Brjakin, obchodní zastupitel RF v ČR S. Stupar, dočasně pověřený výkonem funkce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, tajemník Synodního výboru pro spolupráci s kozáctvem T. Čajkin a ataman Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska M. Dzjuba. Staré kozácké písně zazněly v podání sboru Všekozáckého svazu.
Na 32 panelech, které obsahují velmi kvalitní kopie dokumentů z období ruské revoluce 1917-1918 a následující Občanské války, se jedná o převratech února a října 1917, Všeruském kozáckém sjezdu, účasti kozáckých částí v červencových událostech v Petrohradě a o stanovení autonomie kozáckých vojsk.
Poprvé byly na výstavě demonstrovány dokumenty, charakterizující politiku Ruské komunistické strany ve vztahu ke kozáctvu. Série dokumentů je věnována F. Mironovovi – jednomu z nejpopulárnějších kozáckých rudých velitelů, který otevřeně vystoupil proti politice „raskazačivanija“.
Mezi materiály výstavy se řadí dokumenty, fotografie a plakáty, které líčí úlohu kozáků v Bílém hnutí. Jeho ideologie je představena v propagandistických plakátech antibolševického charakteru, letácích a materiálech tisku. Návštěvníkům výstavy jsou nabízena nařízení vojenských velitelů A. Bogajevského, P. Vrangela, A. Denikina, P. Ivanova – Rinova, A. Kolčaka aj. Jsou vystaveny dokumenty, které odhalují zvláštnosti státního zřízení na území kozáckých vojsk v letech 1918 – 1920.
Expozici završují panely, věnované odchodu účastníků Bílého hnutí, který byl začátkem první vlny porevolučních ruských emigrantů. Jsou mezi nimi dokumenty spojené s evakuací z Novorossijsku a Krymu, vznikem kozáckých organizací ruského zahraničí a vytváření jejich politické pozice.
Ataman Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska M. Dzjuba se podělil o plány rozšířit výstavu o panely, věnované osudům ruského kozáctva v porevoluční emigraci v Československu a představit ji nejen v RSVK v Praze, ale i v řadě českých muzeí.
Výstava potrvá do 5. listopadu 2018.

Tento článek je dostupný v: Russian