K 740. výročí Přemysla Otakara II. Výstava Kaliningradského historicko-uměleckého muzea

K 740. výročí Přemysla Otakara II. Výstava Kaliningradského historicko-uměleckého muzea
  1. září úterý Křišťálový sál 18:00

Ruské město Kaliningrad píše svoji historii od roku 1255, kdy na severním břehu řeky Pregoly na místě pruského hradiště Twangste začala stavba pevnosti Königsberg. Podle rozšířené verze byla pevnost nazvána na počest krále Přemysla Otakara II., jenž vedl křížové tažení do Pobaltí spolu s Řádem německých rytířů. Na výstavě jsou představeny kopie zobrazení a fotografií muzejních exponátů z fondů Kaliningradského oblastního historicko-uměleckého muzea a rovněž ze sbírek společnosti Praga Mystica, s.r.o.

 

Vstup volný!