Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“ a Mezinárodní slovanský sněm proběhly v RSVK

Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“ a Mezinárodní slovanský sněm proběhly v RSVK

Ve dnech 7. – 9. června 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnily Všeslovanské národopisné slavnosti, které pořádaly Mezinárodní slovanský výbor, Všeslovanský svaz a rovněž Slovanský výbor České republiky. Série akcí se konala u příležitosti řady významných pro mezinárodní slovanské hnutí dat: 170 let od konání 1. všeslovanského sjezdu, který se uskutečnil v Praze na Slovanském ostrově v paláci Žofín; 220. výročí narození významného aktivisty českého národního obrození F. Palackého; 78. výročí stanovení „Dne přátelství a sjednocení Slovanů“ a 20. výročí konání VII. všeslovanského sjezdu v Praze. Všechny akce byly organizovány za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Dne 7. června byly v RSVK v Praze zahájeny tři výstavy. První byla věnována činnosti společenské organizace „Matice česká“, jež se zabývá osvětovou a vydavatelskou činností. Výkonný ředitel společnosti P. Muchka sdělil, že organizace, vytvořená v roce 1831 při pražském Národním muzeu, hrála důležitou roli v kodifikaci moderního literárního českého jazyka. Díky její finanční podpoře byla vydána díla mnoha činitelů českého národního obrození. Zdůraznil, že společnost pokračuje ve své činnosti i v současnosti.

Druhá výstava „Čaro slovenského ornamentu“ představila návštěvníkům tradiční symboliku různých oblastí Slovenska, jež se používá při zdobení oděvů, šperků, domácího zařízení a budov.

Zvláštní pozornost vyvolala třetí výstava, která seznamovala hosty s tvorbou současného srbského ikonopisce Bobana Velkoviče.

Dne 8. června ve Velkém sále RSVK proběhlo zasedání Mezinárodního slovanského sněmu. Zúčastnilo se ho asi 150 spisovatelů, vědců, pracovníků kultury, politiků a veřejných činitelů z Běloruska, Bulharska, Polska, Ruska, Srbska, Slovenska, Ukrajiny a Česka. Byli mezi nimi: poslanec Parlamentu ČR za Středočeský kraj, místopředseda KSČM S. Grospič, guvernér Ústeckého kraje O. Bubeníček, čestný metropolita Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska Kryštof, bývalí poslanci Parlamentu ČR V. Exner a M. Halíková, známí čeští cestovatelé: J. Novák, M. Jakeš a S. Fišer.

Zasedání zahájil předseda Všeslovanského výboru a Českomoravského slovanského svazu Z. Opatřil.  Sdělil pravidla akce a informaci o tom, že se s vystoupeními přihlásilo více než 25 zájemců.

Zástupkyně Velvyslanectví RF v ČR J. Barančejeva přednesla pozdrav mimořádného a zplnomocněného velvyslance RF v ČR A. Zmejevského, ve kterém bylo zdůrazněno, že probíhající fórum „poslouží dalšímu upevňování vzájemného porozumění mezi zeměmi, které mají společné historické a kulturní kořeny“.

Bývalý poslanec Parlamentu ČR V. Exner přednesl pozdrav prezidenta ČR M. Zemana. V něm prezident uvedl: „Slovanství a myšlenku slovanské vzájemnosti chápu především jako myšlenku historicko-kulturní, ne politickou či geopolitickou. Při tom myšlenku slovanské vzájemnosti neodmítám a rád obdržím informace o výsledcích Mezinárodního slovanského sněmu“.

Předseda Mezinárodní slovanské rady Sergej Baburin zdůraznil, že za uplynulých 170 let ode dne konání 1. všeslovanského sjezdu v Praze se život slovanských národů radikálně změnil. „Bylo dosaženo vítězství v boji za národní nezávislost, za suverenitu, v Evropě existuje celé sdružení slovanských států. Otázka uchování slovanského ducha, slovanských národů jako takových, slovanské civilizace jako jevu světové historie je dnes vyhraněnější, než dříve“. Vyzval účastníky shromáždění udělat vše, aby se svět zamyslel nad „duchovně-mravním základem života“. Odvolal se při tom na společné prohlášení patriarchy celé Rusi Kirila a římského papeže Františka ze dne 12. února 2016, kde se píše o nutnosti uchování v Evropě „věrnosti svým křesťanským kořenům“. Zakončil svoji řeč výzvou: „Udělejme vše, aby Slované opět zachránili svět a zabezpečili jeho spravedlivý a úspěšný rozvoj v míru“.

Vystoupení účastníků shromáždění byla svou tematikou velmi různorodá: od aktuálních politických do historických, jež pojednávala o úspěšné spolupráci slovanských národů.

Na závěr účastníci sněmu odsouhlasili manifest „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“. Mnohým známým činitelům mezinárodního slovanského hnutí byly předány čestné medaile F. Palackého.

Akce vyvrcholila koncertem, na kterém vystoupily soubory z České republiky, Ukrajiny, Ruské federace, Polska a Bulharska, jež představily kulturu svých zemí.

Dne 9. června v Křišťálovém sále RSVK proběhlo pracovní jednání mezinárodního slovanského hnutí Všeslovanský svaz, během kterého P. Tulajev prezentoval svoji novou knihu „Pervyje slavjanofily i ich sjezdy“.

Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“ byly ukončeny koncertem folklorního souboru „Novoselije“ ze vsi Annino Leningradské oblasti, v jehož podání zazněly ruské lidové písně a „častuški“

 

 

Tento článek je dostupný v: Russian