90. výročí zachránění vzducholodě Itálie sovětskými námořníky si připomněli v RSVK v Praze

90. výročí zachránění vzducholodě Itálie sovětskými námořníky si připomněli v RSVK v Praze

Dne 26. května 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil kulatý stůl, věnovaný 90. výročí expedice vzducholodě Itálie k Severnímu pólu a zachránění jejích účastníků posádkou sovětského ledoborce Krasin. Akce byla organizována českým radioklubem OK1KLV za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Arktická expedice na vzducholodi Itálie se konala na jaře roku 1928 pod vedením italského výzkumníka Umberta Nobileho. Vzducholoď 23. května vyletěla z ostrova Špicberky a dosáhla Severního pólu, ale na zpáteční cestě havarovala.  Část posádky zahynula, ostatní asi měsíc prožili na ledu v táboře, který byl nazván Červený stan. 12. července byli zachráněni sovětským ledoborcem Krasin.

Účastníci „kulatého stolu“ vyslechli referát známé české novinářky Dany Menclové o expedici vzducholodi Itálie a rovněž vystoupení známého českého odborníka F. Jandy o zvláštnostech šíření radiových vln při mimořádných vstupech do éteru z ledového povrchu ve velkých šířkách.

Menclová zvlášť podtrhla konání posádky ledoborce při vedení lodi ve složitých meteorologických podmínkách. Sdělila, že letos budou fungovat dvě polární expedice, které se budou zabývat hledáním dosud nenalezených trosek vzducholodi.

F. Janda velmi přesvědčivě ukázal složitost výběru nejefektivnější frekvence pro vysílání signálu SOS ve velkých šířkách. Zdůraznil, že při práci vysílačky s frekvencí 10 metrů signál Červeného stanu v létě 1928 nemohl být zachycen jinde, než na území SSSR. Dne 3. července signál zachytil N. Šmidt – obyvatel vesnice Vochma (Kostromská oblast).

„Kulatý stůl“ byl ukončen promítáním filmu „Červený stan“ významného sovětského režiséra M. Kalatozova (SSSR-Itálie 1969), který je věnován těmto historickým událostem.

Na akci bylo přítomno více než 20 lidí, především z řad Čechů.

Tento článek je dostupný v: Russian