Galakoncert absolventů Základní umělecké školy z Klecan v RSVK v Praze

Galakoncert absolventů Základní umělecké školy z Klecan v RSVK v Praze

Dne 24. května 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal galakoncert absolventů hudebního oddělení Základní umělecké školy z Klecan. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Základní umělecká škola byla v Klecanech založena v roce 1994 a je v Česku jednou z nejlepších škol podobného zaměření.

Vyučování ve škole probíhá v hlavních oblastech scénického umění – hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické.

Na koncertě vystoupily absolventky školy K. Mikysková, E. Šedivá, T. Zajícová a K. Šteflová. Studentky již mají bohaté zkušenosti s koncertními vystoupeními. Nejednou se staly laureátkami regionálních a celostátních soutěží, vystupovaly v pražských koncertních sálech. Všechny jsou žákyněmi pedagogů a laureátů mezinárodních soutěží houslistky L. Štětinové a klavíristy F. Subbotina.

V jejich podání zazněly houslové skladby G. Handela, Ch. Dancly, A. Dvořáka, J. Brahmse aj.
K. Mikysková zahrála na klavír úryvky z děl P. Čajkovského, S. Prokofjeva a F. Schuberta. Všechny absolventky školy v různé sestavě zahrály „Pět skladeb pro dvoje housle a klavír“ D. Šostakoviče.
Koncert navštívilo asi 40 diváků, kteří vděčně vítali každé vystoupení mladých umělkyň. Po koncertu jim blahopřáli k ukončení jejich blízcí a vedení školy.

 

Tento článek je dostupný v: Russian