Premiéra filmu „Sobibor“ s velkým úspěchem proběhla v Česku

Premiéra filmu „Sobibor“ s velkým úspěchem proběhla v Česku

     Dne 6. května 2018 se v Česku uskutečnila premiéra nového ruského filmu „Sobibor“. Akce byla provedena organizačním výborem „Festivalu nezávislých filmů v Praze“ za podpory Rossotrudničestva a Velvyslanectví RF v ČR.

Před premiérou filmu se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala

tisková konference režiséra a představitele hlavní role Konstantina  Chabenského. Na akci organizované Ruským střediskem vědy a kultury v Praze byli přítomni korespondenti předních českých, ruských a ruskojazyčných médií: Lidových novin, Parlamentních listů, TASS, „Pražskogo tělegrafa“, „Pražskogo expressa“, 420on.cz aj.

Tiskovou konferenci zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov. Zdůraznil důležitost premiéry filmu v předvečer 73. výročí ukončení Druhé světové války a osvobození Československa od fašistické okupace.  Připomněl, že Praha byla osvobozena vojáky 1. ukrajinského frontu pod velením maršála Koněva, kteří zachránili Prahu a její obyvatele před záhubou. Poděkoval Konstantinu  Chabenskému a celému tvůrčímu kolektivu za vytvoření filmu.

Národní umělec RF Konstantin  Chabenskij podtrhl, že film je adresován lidem, kteří umí cítit, soucítit a kteří se nebojí svých emocí.

Podle jeho slov je film založen jen na dokumentárních materiálech: archivních dokumentech a vzpomínkách účastníků. Současně obsahuje osobní názor tvůrců. Vypovídá nejen o událostech, ale i o tom, co se dělo v myslích a duších hrdinů, ukazuje ten moment, kdy končí lidská trpělivost. Režisér zdůraznil, že „se chtěl vzdálit od detektivky, neukazovat technickou přípravu povstání. Chtěl naopak ukázat, co k němu vedlo, emocionální motiv – motiv strachu, motiv pocitu smrti, motiv lásky, vzniklé v tu nejnevhodnější dobu a na nejnevhodnějším místě.

O svém hrdinovi – poručíku A. Pečorském Chabenskij řekl, že „je to souhrnný hrdina. Čím dál jsem se vzdaloval od vzpomínek na tohoto člověka, tím jednodušší pro mě bylo vytvořit obraz sovětského člověka, sovětského vojáka.  Sovětský člověk – to je zvláštní láska: láska k velkému budování, láska k veřejnému, to je velká péče o kolektiv. Často je to určité zapomínání na ty, co se nacházejí vedle nás“.

Tentýž den večer v přeplněném sále kina Dlabačov v Praze proběhla premiéra filmu. Před promítáním vystoupili režisér filmu Konstantin  Chabenskij a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij, který poděkoval tvůrcům filmu a vyjádřil naději, že film bude mít úspěch v Rusku i v zahraničí.

Během tiskové konference a před promítáním filmu se návštěvníci mohli seznámit s výstavou „Holokaust – zničení, osvobození, zachránění“, která byla organizována vědecko-osvětovým centrem „Holokaust“ a Ruským židovským kongresem.

Dne 8. května Zastupitelství  Rossotrudničestva v ČR ve Velkém sále Městské knihovny v Praze organizovalo volně přístupné promítání filmu „Sobibor“.

Tento článek je dostupný v: Russian