Kulatý stůl o osvobození zajatců koncentračních táborů během Druhé světové války v RSVK v Praze

Kulatý stůl o osvobození zajatců koncentračních táborů během Druhé světové války v RSVK v Praze

 Dne 18. dubna 2018 se v RSVK v Praze uskutečnil kulatý stůl „Osvobození zajatců koncentračních táborů během Druhé světové války“.  Akce byla organizována vědecko-osvětovým centrem „Holokaust“ za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Konala se u příležitosti výstavy „Holokaust – zničení, osvobození, zachránění“, která byla 17. dubna 2018 zahájena v Parlamentní knihovně Parlamentu ČR.  

Kulatého stolu se zúčastnili: jeden z předsedů vědecko-osvětového centra „Holokaust“, profesor Historicko-archivního institutu Ruské státní humanitní univerzity I. Altman, vedoucí vzdělávacích programů vědecko-osvětového centra „Holokaust“ S. Tichankinová, vedoucí Centra studií genocid Terezín Š. Krbec, zaměstnanec Centra studií genocid Terezín J. Polevin, místopředseda Federace židovských obcí ČR M. Stein, předseda Židovské obce Teplice O. Látal, předseda organizace ruských krajanů „Kovčeg-Archa“ (Teplice) A. Orlov, zaměstnanci Velvyslanectví RF v ČR aj. 

Účastníky akce přivítal zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov. Zdůraznil důležitost uchování vzpomínek na Druhou světovou válku a studia jejích tragických následků. Upozornil též na nutnost boje s pokusy o revizi historie války a jejích výsledků a na potřebu hájit dobré jméno živých i padlých. 

Účastníci projednali široký okruh otázek, spojených se studiem tématu „Holokaust“: co je společné a jaké jsou zvláštnosti v uchovávání památky na holokaust v Rusku a Česku; úloha státu a společenských organizací v tomto procesu; studium na základě nově odhalených archivních dokumentů historie holokaustu na území SSSR a osudů občanů Československa, zahynuvších právě na okupovaném území SSSR; výzkumné a vzdělávací projekty, spojené s osvobozením židovských ghett a koncentračních táborů smrti na příkladu Terezína a Auschwitzu. 

V závěru byla dohodnuta další spolupráce a realizace společných projektů mezi ruskými a českými společenskými organizacemi, jež se zabývají problémem holokaustu. 

Kulatého stolu se zúčastnilo asi 30 osob a trval více než 3,5 hodiny. 

Delegace vědecko-osvětového centra „Holokaust“ navštíví 19. dubna muzeum a výzkumné středisko, které se nacházejí v pevnosti Terezín. Zde se v období války na území Protektorátu Čechy a Morava nacházelo židovské ghetto a koncentrační tábor. 

Tento článek je dostupný v: Russian