V Praze představili ruské inovační projekty pro český obchod

V Praze představili ruské inovační projekty pro český obchod

 Dne 16. dubna 2018 byla v Technologickém centru AV ČR v Praze zahájena V. vědecko-praktická konference na téma: „Ruské inovační projekty (vědecké technologie) pro český (evropský) obchod: nové horizonty vědecko-technické a podnikatelské spolupráce“. Akce byla připravena a provedena ruskou společností „RexLex Nova“ (Petrohrad) a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR za podpory Obchodního zastupitelství RF v ČR.

Konferenci zahájil zástupce obchodního zastupitele RF v ČR D. Moskovkin.

Podrobně informoval o stavu a rozvoji ruské ekonomiky. Sdělil, že minulý rok byl pro ni velmi příznivý. Zdůraznil, že podle výsledků roku 2017 obchodní obrat mezi RF a ČR vzrostl o 29,7 % a činil 8,4 miliardy dolarů. Export Ruska při tom vzrostl o 43,1% a překročil 4,9 miliardy dolarů, import z Česka vzrostl o 14,9 % a překročil 3,5 miliardy dolarů.

Zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov přivítal organizátory, účastníky a hosty. Zdůraznil, že konference se v Praze koná za podpory zastupitelství popáté již třetí rok za sebou a hraje důležitou úlohu v rozvoji rusko-českých vztahů.

Generální ředitel společnosti „RexLex Nova“ Konstantin Okuněv poděkoval RSVK v Praze a Obchodnímu zastupitelství RF v ČR za pomoc při organizaci a konání konference.

První den konference se konala prezentace národních ruských infrastrukturních vědecko-výzkumných center (R&D) a perspektivních inovačních projektů pro vědecká centra, podnikatele, investory a venture kapitalisty:

1.Projekt „CorView Xr (výroba přístrojů pro zdravotnictví) – inovační metodika a trenažér pro výuku kardiochirurgů rentgenologů.

2.Projekt „Dias“ (výroba přístrojů pro zdravotnictví)- systém diagnostiky nemocí jater neinvazivní metodou polyhepatografie.

3.Projekt „Medel“ (zdravotnictví) – nová metoda léčení degenerativní artrózy založená na využití elektrického pole elektretů.

4.Projekt „H.I.S. moloko“ (zdravé stravování) –unikátní metoda vysokofrekvenční impulzivní sterilizace „živého“ mléka, které zachovává všechny užitečné vlastnosti tohoto cenného produktu.

5.Projekt „Virtualnyj Kejving“ (aplikované programování) – virtuální cestování po reálných jeskyních.

6.Projekt „Eagle Eye“ (robototechnika) – velmi pohyblivé bezpilotní létací přístroje s rozumnou užitečnou zátěží.

7.Projekt „RAM“ (nové materiály)- ultradisperzivní diamantové galvanické pokrytí.

8.Projekt „Voschod Agro“(potravinářský průmysl) – smart řešení pro výrobu vysoce kvalitních potravin z masa.

Představené projekty vyvolaly velký zájem zástupců českého obchodu. Mezi českými a ruskými odborníky proběhla výměna názorů a bylo zadáno mnoho otázek ruským hostům.

První den se konference zúčastnilo více než 30 odborníků a zástupců soukromých společností a výzkumných center Ruska a Česka.

Konference potrvá do 17. dubna 2018.

Tento článek je dostupný v: Russian