Celosvětová akce „Totalnyj diktant“ se uskutečnila v Česku

Celosvětová akce „Totalnyj diktant“ se uskutečnila v Česku

    Dne 14. dubna 2018 se v českých městech Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary, Plzeň a Praha konala vzdělávací akce „Totalnyj diktant“. Byla organizována Mezinárodním kulturním institutem Klíč (MKI) za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. 

Letos byla celosvětová akce gramotnosti „Totalnyj diktant“ organizována Fondem podpory jazykové kultury občanů již popatnácté. Uskutečnila se současně ve více než 1000 městech Ruska a v 80 dalších zemích. V Praze akce proběhla již posedmé.  

Letos se autorkou textu diktátu stala mladá ruská spisovatelka, rodačka z Kazani Guzel Jachinová, známá svým románem „Zulejka otevírá oči“. 

Před začátkem akce v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze Ludmila Nyklová poskytla konzultaci o nejčastěji se vyskytujících chybách při psaní diktátu. Poté učitelka ruského jazyka Střední školy při Velvyslanectví RF v ČR I. Děmiševová nadiktovala úryvek „Učitel literatury“ z ještě nepublikované knihy Guzel Jachinové „Děti moje“. 

Po ukončení akce všichni účastníci „Totalnovo diktanta“ byli pozváni na výstavu ze sbírek „Vserossijskogo muzeja A.S. Puškina“ (Všeruského muzea A.S. Puškina), která probíhá ve foyeru RSVK v Praze. Zde se mohli seznámit s ilustracemi k pohádkám A.S. Puškina a skicami k divadelním inscenacím poemy „Ruslan a Ludmila“. 

Diktát psali lidé různých věkových kategorií a profesí: studenti, obchodníci, novináři, ženy v domácnosti a důchodci. Všechny je spojuje láska k ruskému jazyku. Bylo mezi nimi mnoho mládeže, ruských krajanů, občanů zemí SNS a rovněž několik Čechů. 

Letos se akce „Totalnyj diktant“ konala v Praze na třech místech: v Ruském středisku vědy a kultury v Praze, v Česko-ruské škole Věda a ve Střední škole při Velvyslanectví RF v ČR. Na každém z uvedených míst psalo diktát asi 35 lidí. V Praze se tak akce zúčastnilo dohromady asi 100 lidí. 

 

Tento článek je dostupný v: Russian