Pátá mezinárodní vědecko-praktická konference Information Innovation Technologies

Pátá mezinárodní vědecko-praktická konference Information Innovation Technologies

Ve dnech 23. – 27. dubna 2018 Moskevská technologická univerzita MTU (MIREA) organizuje na bázi Ruského střediska vědy a kultury v Praze každoroční Mezinárodní vědecko-praktickou konferenci Information Innovation technologies (12T, www.diag.ru).

Hlavní organizátor konference – Moskevská technologická univerzita – je přední ruskou univerzitou, která připravuje odborníky pro rychle se rozvíjející inovativní odvětví vědy a techniky: informační a počítačové technologie, automatiku, řízení a kybernetiku, radiovou elektroniku a telekomunikace, chemii a biotechnologii.

Vědeckým vedoucím konference je akademik a prezident Moskevské technologické univerzity (MIREA) A.S. Sigov.

Minulých konferencí, které se konaly v Praze, se pravidelně účastnilo více než 100 vědců a odborníků z Ruska, zemí Evropy, Asie a z USA. Jsou plánována vystoupení nejen představitelů vědy a školství, ale i zástupců byznysu, obchodně-průmyslové komory a zdravotnictví.

Konference proběhne formou plenárních a sekčních zasedání, seminářů, kulatých stolů, tvůrčích dílen a rovněž krátkodobých kurzů zvyšování kvalifikace.

Podle výsledků konference organizátoři připravují elektronický sborník referátů, který bude registrován ve Vědecké elektronické knihovně „eLibrary.ru“ a má mezinárodní identifikační kód seriálového vydání – Mezinárodní standardní číslo seriálového vydání (ISSN) 2542-1824. Bude rovněž vydána papírová verze sborníku, která bude předána „Knižnoj palatě“, v „Rospečať“ a v „Minobrnauki“ (Ministerstvo vědy a školství Ruska).

 

Konference bude probíhat v následujících oblastech:

  • fundamentální problémy inovatiky;
  • inovační technologie ve školství;
  • inovační technologie ve vědě a průmyslu;
  • inovační technologie v sociálně-ekonomické sféře, mimo jiné ve zdravotnictví;
  • ekonomika informačních systémů a digitalizace.

 

Konference se zúčastní prezident MTU MIREA akademik A.S. Sigov, zástupce VŠE Praha J. Halík, rektorka Univerzity Chanty-Mansijského autonomního okruhu T. D. Karminskaja aj.

Ve druhé polovině každého dne se budou konat kulaté stoly, tvůrčí dílny a neoficiální setkání k projednání aktuálních otázek.

Jeden z kulatých stolů bude věnován moderním počítačovým technologiím ve zdravotnictví, mimo jiné v gynekologii a stomatologii. Jednotlivé akce formou semináře se uskuteční v oblasti ekonomiky informačních systémů, které budou organizovat zaměstnanci MSU M. Lomonosova, vědecko-výzkumná univerzita VŠE v Moskvě se zapojením odborníků z ropného odvětví (Surgutněftěgaz).

Podle výsledků konference bude přijato usnesení konference.

Důležitým úkolem konference byl a je další rozvoj mezinárodních vědeckých a praktických styků a vztahů ve sféře inovační činnosti na základě moderních informačních technologií.

Zveme všechny zájemce, abyste se této konference zúčastnili.

 

Podrobné informace a podmínky účasti naleznete na webu:

diag.ru.