Mezinárodní vědecká konference věnovaná 100. výročí vzniku nezávislého Československa se uskutečnila v RSVK v Praze

Mezinárodní vědecká konference věnovaná 100. výročí vzniku nezávislého Československa se uskutečnila v RSVK v Praze

Dne 30. března 2018 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnila mezinárodní vědecká konference „Vznik Československé republiky v roce 1918 v historii Ruska a slovanských národů“. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Fakultou státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova a Centrem euroasijských studií minské pobočky Ruské státní sociální univerzity. Konference se zúčastnili vědci z Běloruska, Ruska, Slovenska a Česka.

Konferenci zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který přivítal hosty a účastníky konference. Zdůraznil, že tato konference zahajuje řadu akcí věnovaných jubilejním datům české historie, jež proběhnou v RSVK i mimo něj.

Rada-vyslanec Velvyslanectví RF v ČR Feodosij Vladiševskij ve svém vystoupení poukázal na vzájemný vliv revolučních událostí v Rusku a zemích bývalé Rakousko-Uherské monarchie. Připomněl, že se Československo stalo jedinou evropskou zemí, která realizovala program pomoci a podpory ruským emigrantům. Díky němu tisíce občanů tehdejšího Ruska mohly získat vzdělání, svoji profesi a práci.

Během plenárního zasedání vystoupili: proděkan Fakulty státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova prof. A. Polunov, Dr.Sc., s referátem „České národní obrození v XIX. století v hodnoceních K. Pobědonosceva“ a profesor University J. A. Komenského (Bratislava, SR), PhDr. M. Daniš s referátem „Slovenští a čeští legionáři v Rusku a jejich přínos pro vznik československého státu“.

Poté konference pokračovala ve dvou sekcích: „Vznik nezávislé Československé republiky v roce 1918 v historii Ruska“ a „Vznik nezávislé Československé republiky v roce 1918 v historii slovanských národů střední a východní Evropy“.

V první sekci zazněla vystoupení docenta Polocké státní univerzity (Polock, Bělorusko) A. Šiškova, CSc., „Generál S. Vojcechovskij: rodák z Vitěbské gubernie ve službách československého státu“ a profesora Univerzity T. G. Masaryka (Brno, ČR) PhDr. J. Vaculíka „Představy ruských Čechů o budoucnosti československého státu během „Veliké války“. Proběhla též prezentace nedávno vydané monografie děkana Fakulty státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova, profesora V. Nikonova „Říjen roku 1917“. Jeden exemplář knihy byl věnován knihovně Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Ve druhé sekci s referáty vystoupili: docentUniverzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (SR) PhDr. A. Randin „Husitské tradice ve státní ideologii Československé republiky“; vedoucí Centra euroasijských studií minské pobočky Ruské státní sociální univerzity K. Ševčenko, Dr.Sc.,„Vznik nezávislého Československa a historické osudy karpatských Rusínů“; docent Fakulty historie MSU J. Borisjonok, CSc., „První prezident Československa T. G. Masaryk a premiér Polského království Jan Kuchaževskij: obraz Ruska a Evropy“.

Vystoupení byla doprovázena četnými dotazy posluchačů a živou besedou.

Na konferenci bylo přítomno více než 30 hostů – českých a slovenských vědců, ruských studentů, veřejných činitelů, ruských a českých novinářů.

Referáty účastníků mezinárodní vědecké konference jsou publikovány ve sborníku „Vznik Československé republiky v roce 1918 v historii Ruska a slovanských národů“, který byl vydán za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Tento článek je dostupný v: Russian