Medaile Puškina byla předána předsedovi České asociace rusistů Jiřímu Klapkovi

Medaile Puškina byla předána předsedovi České asociace rusistů Jiřímu Klapkovi

Dne 15. března 2018 se na Velvyslanectví Ruské federace v České republice konal slavnostní akt předání Medaile Puškina předsedovi České asociace rusistů panu Jiřímu Klapkovi.

Známý český rusista a předseda Česko-ruské společnosti byl vyznamenán vysokým státním vyznamenáním nařízením prezidenta Ruské federace Vladimira Putina „za zásluhy při upevňování přátelství a spolupráce mezi národy, aktivní činnost při sbližování a vzájemném chápání kultur národů a národností“.

Medaili Puškina předal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR pan Alexandr Změjevskij. Ve svém vystoupení zvlášť zdůraznil zásluhy Jiřího Klapky jako organizátora nejstarší a nejmasovější celostátní soutěže z ruského jazyka a literatury žáků a studentů českých škol „Ars poetika – Puškinův památník“, redaktora sborníků ruské poezie a aktivního popularizátora Akademického souboru písní a tanců Ruské armády A. Alexandrova.

Jiří Klapka ve své projevu poděkoval za vysoké ocenění své tvorby. Podtrhl, že na Medaili Puškina pohlíží jako na ocenění všech českých rusistů, s nimiž spolupracoval a nadále spolupracuje v zájmu upevňování vzájemného porozumění a přátelství mezi lidem Česka a Ruska.

Na slavnostní akci na Velvyslanectví Ruské federace v České republice byli přítomni senátoři a poslanci Parlamentu ČR, zaměstnanci velvyslanectví a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR, kolegové – rusisté, novináři ruských a českých médií, příbuzní a známí Jiřího Klapky.

Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR a Ruské středisko vědy a kultury v Praze aktivně a plodně spolupracují s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností při přípravě a provádění četných akcí na podporu a propagaci ruského jazyka v ČR. Finále celostátní soutěže z ruského jazyka „Ars poetika – Puškinův památník“ každý rok probíhá v RSVK v Praze. V roce 2016 za velký přínos do rozvoje české rusistiky a u příležitosti 50. výročí soutěže Jiří Klapka obdržel vyznamenání Rossotrudničestva „Za přátelství a spolupráci“.

Tento článek je dostupný v: Russian