V. seminář českých rusistů v RSVK v Praze

V. seminář českých rusistů v RSVK v Praze

Dne 15. února 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal V. celostátní metodicko-praktický seminář českých rusistů „Maslenica“ (obdoba českého masopustu). Akce se konala již popáté za sebou a byla věnována oslavám tohoto tradičního ruského svátku. Seminář pořádalo Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Českou asociací rusistů, Česko-ruskou společností a Centrem jazykového testování Petrohradské státní univerzity (PSU). Zúčastnilo se ho více než 70 učitelů ruského jazyka z různých českých měst.

Účastníky uvítali zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov a předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti Jiří Klapka.

Hosty semináře byli letos odborníci na ruský jazyk z Petrohradské státní univerzity (PSU) a Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského (Bulharsko).

V první části semináře vystoupila s přednáškou „Testování ruského jazyka jako cizího: obzor a metodika přípravy“ odbornice na testování Centra jazykového testování PSU L. Lejfland Berntsson. Představila obzor ruského systému testování ruského jazyka jako cizího. Podrobně informovala o testech z ruského jazyka pro žáky a udělila rady ohledně přípravy na testy.

Druhou část semináře zahájila pracovnice RSVK v Praze V. Novoselovová. Seznámila učitele ruského jazyka s možnostmi zvyšování kvalifikace, studia a stáží v Rusku.

Poté s přednáškou „Hra ve výuce ruského jazyka jako cizího“ vystoupila docentka Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského I. Birova. Představila svoji knihu, která vyšla pod stejným názvem na podzim 2017 v moskevském nakladatelství „Evroškola“. Pověděla o důležitosti využití herní metodiky v procese výuky cizího jazyka a seznámila přítomné s příklady výukových her.

V tématu hry na hodinách ruského jazyka pokračovala lektorka Ostravské univerzity K. Ejbenová. Představila hostům českou učební pomůcku „Hry ve výuce ruského jazyka“ a podělila se o své zkušenosti při používání herních metodik.

Po ukončení druhé části seminář pokračoval v sekcích. Německé nakladatelství „Klett“ představilo své interaktivní učebnice ruského jazyka pro žáky. České nakladatelství „Fraus“ vystoupilo s prezentací nové série učebnic ruského jazyka pro střední a jazykové školy „Tvoje šance“.

Zástupkyně česko-ruské školy Věda J. Zubkovskaja vedla tvůrčí dílnu „Příprava studentů ke složení zkoušek TORFL“. Informovala o požadavcích, které jsou vyžadovány od zkoušených a rovněž o efektivních metodikách přípravy k úspěšnému složení zkoušky.

Předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti Jiří Klapka vedl kulatý stůl „Festival Ars Poetika – Puškinův památník“. Přítomní projednali otázky organizace a konání této umělecké soutěže pro žáky a studenty ruského jazyka. Získali rovněž informace o možnosti doplňkového vzdělávání učitelů ruského jazyka.

Poté vedoucí Mezinárodního kulturního institutu (MKI) „Klíč“ Anna Jevsinová uskutečnila prezentaci „Ruský jazyk – jazyk diplomacie“. Představila mezinárodní projekty, kterých se mohou účastnit žáci a studenti, již studují ruský jazyk.

Během semináře proběhlo zasedání republikové rady České asociace rusistů.

Na závěr byla všem účastníkům předána potvrzení o účasti na semináři.

Po oficiální části všechny zúčastněné očekávalo tradiční pohoštění – bliny (palačinky). Během přátelské besedy si hosté vyměnili dojmy, ocenili bohatý a užitečný program semináře a projednali aktuální otázky výuky ruského jazyka jako cizího ve školách a na univerzitách v Česku.

Tento článek je dostupný v: Russian