Den ruského jazyka pro české studenty

Den ruského jazyka pro české studenty

Dne 13. února 2018 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívilo 15 studentů českého gymnázia Na Zatlance se svojí učitelkou ruského jazyka. Mladí lidé studují ruský jazyk jako druhý cizí jazyk 4 roky. Mnozí z nich jím již dobře hovoří a plánují dělat maturitu z ruského jazyka. Hosté se chtěli seznámit s Ruským střediskem vědy a kultury a rovněž se více dozvědět o možnosti složit v RSVK zkoušku z ruského jazyka a získat o tom osvědčení.

Při prohlídce Velkého sálu se návštěvníci seznámili s programem akcí, jež mohou v RSVK navštívit tento měsíc.

Poté hosté zašli do knihovny, kde jim byly předvedeny knižní novinky a knihovnice jim pověděla o tom, jak se stát čtenářem knihovny. Mezi studenty byli i milovníci ruské poezie, kteří si hned všimli sborníků básní Puškina, Feta a Jesenina.

V Křišťálovém sále RSVK studenti a učitelka zhlédli výstavu fotografií, která je věnována Dni ukončení blokády Leningradu.

Poté hosté navštívili Kurzy ruského jazyka při RSVK v Praze a seznámili se s jejich činností, prohlédli si vlastivědný kabinet a Literární salon.

Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová provedla konzultaci o přípravě ke složení zkoušky z ruského jazyka úrovně B1 a získání o tom osvědčení. Během setkání studenti zadali mnoho otázek. Kromě zkoušek hosty rovněž zajímaly ruské tradice oslav „Maslenice“ (masopustu) a Velikonoc.

Tento článek je dostupný v: Russian