Rozhovor nakladatele se spisovatelem se uskutečnil v RSVK v Praze

Rozhovor nakladatele se spisovatelem se uskutečnil v RSVK v Praze

Dne 10. února 2018 se v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo setkání ředitelky nakladatelství „Stella“ (Německo), odpovědné tajemnice Mezinárodní gildy spisovatelů Lady Baumgarten se zástupci literárního společenství ruskojazyčného Česka. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Lada Baumgarten informovala o projektech, zaměřených na uchování ruské kultury a ruského jazyka v zahraničí, které od roku 2010 realizuje Mezinárodní gilda spisovatelů, jež spojuje zástupce z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Izraele, Gruzie a jiných zemí. Současně pověděla i o soutěži – festivalu literatury a umění „Ruský styl“, kterého se v roce 2017 zúčastnili i zástupci Česka. Poté předala diplom vítězce soutěže pro rok 2017 Ludmile Svirské, která žije v Praze. Ta přednesla jednu ze svých básní. Lada Baumgarten nabídla všem zájemcům, aby se do 1. března 2018 dálkově přihlásili do  soutěže v nominacích próza, poezie, malířství a grafika. Finále soutěže pro rok 2018 se uskuteční v Bulharsku, kde proběhne i vyhlášení vítězů a rovněž umělecká setkání, četba děl a různé tvůrčí dílny.

Mezinárodní gilda spisovatelů každoročně provádí soutěž poezie Olgy Bešenkovské a soutěž prózy o cenu prezidenta gildy M. Serebro. Vítězi soutěže pro rok 2016 ruskojazyčnému spisovateli z Prahy V. Fjodorovovi byl na setkání předán diplom.

Nakladatelství „Stella“ vydává časopis „Novyj Renessans“ (Nová renesance), který popisuje projekty a akce gildy a rovněž almanach „Sozvučie muz“ (Souzvuk múz), ve kterém jsou publikována díla členů Mezinárodní gildy spisovatelů. Nakladatelství propaguje ruskojazyčné spisovatele na mezinárodních knižních veletrzích v Lipsku a ve Frankfurtu, vybírá knižní a kulturní projekty, podle jejichž hodnocení poté bezplatně vydává knihy. Od roku 2017 realizuje i překladatelské projekty.

O své pozitivní zkušenosti ohledně vydání vlastních knih nakladatelstvím „Stella“ se podělila spisovatelka L. Tarakanovová. Vyzdvihla vysokou polygrafickou kvalitu vydání a rovněž efektivní spolupráci s redakcí. Spokojenost s nakladatelstvím vyjádřila i rodina mladé spisovatelky z Prahy, 11leté žákyně R. Kozlovové, jejíž sborník povídek „Mary a Sofie“ byl vydán německým nakladatelstvím. Na závěr Lada Baumgarten představila hostům některé knihy, jež byly vydány nakladatelstvím „Stella“, mimo jiné i své romány, které napsala pod pseudonymem Toma Blum.

Setkání s Ladou Baumgarten vyvolalo velkou pozornost a zájem diváků, kterých se sešlo více než čtyřicet, především z řad ruskojazyčné inteligence.

 

Tento článek je dostupný v: Russian